Supertunnel mellan Finland och Estland kan bli verklighet

Ett finskt höghastighetståg. Foto: Wikipedia
  • Torsdag 12 feb 2015 2015-02-12
E-post 44

FINLAND Borgmästarna i Helsingfors och Tallin vill bygga en supertunnel mellan sina två städer. Nu är den första rapporten om projektet klar och kanske kan deras drömmar slå in i en inte alltför avlägsen framtid. Först måste dock någon annan, exempelvis skattebetalarna, öppna plånboken.

Tunnelbygget mellan Helsingfors och Tallin ska fortsätta utredas. Det fastslår nu den preliminära rapport som konsultföretaget Sweco Group gjort tillsammans med Kohateam Oy och Finanstaladeemia OÜ på uppdrag av bland annat de båda städerna.

Om tunneln blir verklighet skulle den bli världens längsta undervattenstunnel och sträcka sig mellan 60 till 80 kilometer under Finska viken. Kanaltunneln mellan Folkstone i Storbritannien och Coquelles i Frankrike är jämförelsevis ”bara” 50 kilometer lång.

Tanken med studien var att den skulle ta reda på om ett sådant här projekt ens skulle vara möjligt, och i så fall hur. Vad man har kommit fram till är att det mest kostnadseffektiva tillvägagångssättet är att göra projektet till en järnvägstunnel som man kan ansluta till redan existerande knutpunkter på båda sidor om viken.

För att optimera projektet vill man även knyta an bygget till Rail Baltica – ett kommande järnvägsnät som ska gå mellan Tallin och Warszawa och till slut så långt som till den tyska huvudstaden Berlin.

Många frågetecken kvarstår

Det största frågetecknet är nu själva finansieringen av bygget. Enligt rapporten skulle ett projekt av denna kaliber kunna kosta upp emot 13 miljarder euro, rapporterar finska Hufvudstadsbladet. Mellan 40-50 procent av den summan behöver tas från inblandade stater och Europeiska unionen. Resten av utgifterna för bygget kan tunneln själv finansiera.

– En socioekonomisk studie visar att inkomsten som tunneln kommer generera när den är i drift täcker service- underhållskostnaderna, likaså delar av investeringskostnaderna, skriver Sweco Group, ett av konsultföretagen bakom rapporten, på sin hemsida.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag