Våldet i skolorna ökar: Gravid lärare blev slagen så hon fick missfall

Polis ingriper mot stenkastning vid Alléskolan i Hallsberg Foto: Privat
  • Tisdag 10 okt 2017 2017-10-10
E-post 3268

SVERIGE Våldet i skolan ökar, det visar en rapport från arbetsmiljöverket. I rapporten nämns bland annat att en gravid lärare fick missfall när en elev slog henne i magen. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand tycker att arbetsgivaren ska lösa problemen och efterfrågar ökat samarbete mellan skola, socialtjänst och polis.

Våldet i Sveriges skolor ökar, det visar en rapport som arbetsmiljöverket tagit fram åt DN.

I slutet av augusti i år har sammanlagt 295 anmälningar beträffande allvarligt fysisk våld i grund- och gymnasieskolan rapporterats till Arbetsmiljöverket. Det är en 28-procentig ökning jämfört med samma period 2016.

Ett av fallen som nämns i Arbetsmiljöverkets rapport rör en gravid lärare som försökte gå emellan ett slagsmål mellan två elever. Hon blev då slagen i magen, så allvarligt att hon fick missfall.

Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand, medverkade under morgonens TV4 Nyhetsmorgon.

Hon vill att arbetsgivaren agerar mot det ökade våldet som lärare tvingas utstå.

– Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för att säkerställa att det finns en god arbetsmiljö för både elever och lärare. Det måste pågå ett aktivt arbetsmiljöarbete hela tiden för att identifiera risker, jobba förebyggande men också ta hand om situationer när de händer, säger hon till TV4 Nyhetsmorgon.

Jaara Åstrand efterfrågar även högre grad av samarbete mellan skola, socialtjänst och polis.

– Skolan är inte fredad från hur samhället i övrigt ser ut – och samhället drar isär. Men resurser och förutsättningar vi lärare och skolledare får, att tidigt sätta in insatser, säkerställa att elever får rätt stöd, att identifiera elever som far illa i skolan eller i sin hemmiljö, har enorm betydelse för att förhindra att elever hamnar i utanförskap och gängkriminalitet.

LÄS ÄVEN: Skolor i Göteborg slår larm: Befarar att barn kidnappats till utlandet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag