Våldtog barn över hundra gånger – slipper utvisning efter dom i hovrätten

Foto: Flickr
  • Lördag 25 jul 2020 2020-07-25
E-post 21931

SVERIGE En 46-årig man har dömts för att ha våldtagit sin flickväns dotter ett hundratal gånger sedan hon var tio år gammal. I tingsrätten dömdes mannen till utvisning, men nu river hovrätten upp det beslutet och låter honom stanna.

De grova sexuella övergreppen mot flickan inleddes när hon var tio år. Det fortsatte så i tre år – fram tills att hon kände att hon var gammal nog för att bli trodd, och hade gjort en inspelning som kunde användas som bevis. Under tiden hotade mannen, som hon såg som sin ”plastpappa”, regelbundet med att skada eller döda flickans familj och vänner om han inte fick som han ville.

Flickan uppskattar att hon blev våldtagen mellan 500 och 600 gånger under de tre åren – ”så många gånger att hon inte kunde minnas”. Tingsrätten bedömer att det rör sig om åtminstone ett hundratal fall av grov våldtäkt mot barn.

”Brottsligheten har medfört skada i form av stort psykiskt lidande för [flickan] och kommer med stor sannolikhet att medföra men för livet”, konstaterar tingsrätten.

För de begångna brotten kan mannen dömas till fängelse i maximalt 14 år. Men, skriver tingsrätten, då mannen även döms till utvisning ”bör straffvärdet sänkas något”. Mannen döms därför till 13 års fängelse.

Dömd för att ha misshandlat sina barn

Angående utvisningen skriver tingsrätten att mannen, som är serbisk medborgare, har bott i Sverige sedan 1998 och att det därför krävs ”mycket starka skäl” för att utvisa honom. Det framgår att han har en fru och tre egna barn med henne, varav två är vuxna och har flyttat ut. Mannen påstår att han har god kontakt med dessa två barn, vilket motsägs av en hovrättsdom från 2013 där han dömdes för att ha misshandlat barnen till två års fängelse.

Det tredje och yngsta barnet placerades året innan på familjehem och hennes vårdnadshavare uppger att hon inte vill ha någon kontakt med sina föräldrar. Vårdnadshavaren berättar vidare ”att barnet uppgett att hon skulle bli glad om hennes pappa utvisades”.

Tingsrätten konstaterar därmed att mannen inte har någon bra kontakt med sina barn och att hans anknytning till Sverige är svag. Sammanlagt förekommer han under 19 avsnitt i belastningsregistret. ”Även om han inte rent allmänt kan betraktas som kriminell, är detta en omständighet som talar för utvisning”, menar tingsrätten.

Av allt som framkommit om mannens omständigheter gör tingsrätten bedömningen att han ska utvisas med förbud att någonsin återvända.

Hovrätten tycker mannen har stark anknytning till Sverige

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten, som kom med sitt avgörande i förra veckan. Trots att hovrätten kommer till samma slutsats som tingsrätten om att mannen begått över hundra grova barnvåldtäkter tycker domstolen att 13 års fängelse är för långt. Man sänker därför straffet till fängelse i tolv år.

Dessutom upphäver domstolen beslutet om utvisning. Till skillnad från tingsrätten menar hovrätten att mannen verkar ha en stark anknytning till Sverige.

”I Sverige finns hans barn – som är svenska medborgare – och med vilka han för närvarande i och för sig synes ha mindre god kontakt. Vissa tecken på brister i hans sociala anpassning finns, bl.a. med hänsyn till tidigare brottslighet. Något stöd för att han på grund av återkommande brottslighet skulle ha ett asocialt levnadssätt eller kriminella värderingar ger utredningen emellertid inte”, skriver domstolen och slår slutligen fast:

”Som hovrätten nyss angett har [mannens] brottslighet innefattat mycket svår integritetskränkning och har ett mycket högt straffvärde. Emellertid är det inte synnerligen högt. Inte heller kan det sägas att han trots sin långa bosättning i Sverige alltjämt har en svag anknytning hit. Det föreligger därför inte synnerliga skäl att utvisa honom och tingsrättens beslut härom ska upphävas.”

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som läser Nyheter Idag, men bara några tusen som prenumererar.

Om du tycker att det vi gör behövs, att det är viktigt med en alternativ röst i Mediesverige, bli prenumerant.

Vass journalistik kostar. Om inte någon är beredd att betala för den kan den försvinna i morgon.

Bli PLUS-medlem.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag