”William Hahnes mamma använde SD-kvinnors medlemsregister för att hjälpa sin son”

  • Lördag 28 feb 2015 2015-02-28
E-post 133

STOCKHOLM Nu kan Nyheter Idag avslöja att William Hahnes mamma anklagas av Maria Danielsson för att otillbörligt använt SD-kvinnors medlemsregister för att hjälpa sin son inför söndagens maktkamp på årsmötet för Stockholm stad. – Det är absolut inte okej, jag blir förbannad, säger SD-kvinnors ordförande Carina Herrstedt.

Det råder en maktkamp inom Sverigedemokraterna inför ett årsmöte i SD Stockholm stad där William Hahne, vice ordförande i Sverigedemokratisk Ungdom utmanar sittande ordförande Maria Danielsson. Det är ett infekterat maktspel i partiet och Hahne utreds av partiets medlemsutskott för misstankar om att han ska hanterat ett medlemsregister felaktigt. Senare har nya uppgifter framkommit om att ytterligare personärenden har väckts av partiets medlemsutskott. Det ska gälla personer som finns på det alternativa förslag till styrelse där Hahne föreslås som ny ordförande.

Hahne har protesterat öppet på sin Facebooksida mot personärendet mot honom och han menar att det är partitoppen i Sverigedemokraterna som istället bedriver fulspel. I en lång text förklarar Hahne att han tycker partiet använder medlemsutskottet som ett vapen i maktspel och interna konflikter.

– Man har greppat efter halmstrån och samlat så bagatellartade och grundlösa anklagelser mot mig att inte ens Expressen valde att skriva om det, lyder ett av Hahnes utlåtande om att ett ärende är öppnat mot honom.

Men dramatiken inför årsmötet slutar inte där. Nu talar Maria Danielsson ut för Nyheter Idag och hon är upprörd över vad som sker i partiet.

Danielsson: ”Jag tycker det är fulspel”

Maria Danielsson berättar för Nyheter Idag att William Hahnes mamma försöker hjälpa sin son i maktkampen på ett otillbörligt sätt. Hahnes mamma, Monica Tedestam-Berglöw, är själv engagerad i såväl SD-kvinnor som i Sverigedemokraterna.

– Jag har fått berättat för mig att Hahnes mamma använder SD-kvinnor som plattform för att göra reklam för sin son. Jag tycker det är högst beklagligt och jag tycker det är fulspel att försöka påverka medlemmar på det här sättet, förklarar en bekymrad Maria Danielsson för Nyheter Idag.

– Att använda SD-kvinnor för egna intressen ser inte alls bra ut.

Danielsson berättar att hon fått ta del av en inbjudan till träffar som Hahnes mamma skickat ut till medlemmar i SD-kvinnor. Hon misstänker att det egentliga syftet varit att värva röster till Hahne inför söndagens maktkamp och att Tedestam-Berglöw på så vis använt medlemsregistret i SD-kvinnor på ett sätt som inte är tillåtet.

Hahnes mamma bjöd in till träffar bara dagar innan årsmötet

Nyheter Idag har tagit del av de inbjudningar som Hahnes mamma skickat ut. Datumen på de träffarna, som uppges ske inom ramen för SD-kvinnor, ligger mycket nära årsmötet på söndag. En träff var på torsdagen och en på fredagen samma vecka – alltså två till tre dagar innan maktkampen om Stockholm stad ska avgöras. Men det stannar inte där.

Vi har talat med en person som varit med på en av träffarna och hon bekräftar den bild Danielsson ger om att Hahnes mamma använt SD-kvinnor som plattform för att hjälpa sin son i maktkampen.

– Hon påminde om årsmötet på söndag och uppmanade att rösta på William som hon presenterade som sin son, förklarar en person som närvarade på en av träffarna för Nyheter Idag.

Men situationen är samtidigt mycket känslig. När vi pratar i telefon med vår uppgiftslämnare som var med på mötet förklarar hon att hon inte vill träda fram av rädsla för eventuella konsekvenser.

Ordförande i SD-kvinnor: ”Jag blir förbannad”

Att använda SD-kvinnor som plattform för intressen som ligger utanför SD-kvinnors verksamhet är inte tillåtet, berättar organisationens ordförande Carina Herrstedt i telefon för Nyheter Idag.

– Det är absolut inte okej. Jag blir förbannad, är det så blir jag förbannad. Vi har varit noga att hålla SD-kvinnor utanför alla former av konflikter, poängterar Carina Herrstedt.

Herrstedt berättar att hon inte i förväg känt till att Tedestam-Berglöw kallat till de möten Danielsson kritiserar, men poängterar samtidigt att Tedestam-Berglöw har mandat att hålla kontakt med medlemmar och att hon har tillgång till ett medlemsregister över den region som innefattar Stockholm i SD-kvinnor.

– Om hon har kallat till möte enbart med syftet att hjälpa sin son, då strider det mot vår arbetsordning. Man kan tycka det är konstigt att kalla till möten just dagarna innan årsmötet i Stockholm, när ett stort möte för medlemmar i SD-kvinnor redan är planerat längre fram.

Nyheter Idag har vid upprepade tillfällen sökt både William Hahne samt hans mamma Monica Tedestam-Berglöw för att bemöta uppgifterna. De har inte gått att nå.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag