164 miljarder – nya notan för invandringspolitiken

Siffror från Migrationsverkets novemberrapport
  • Tisdag 4 nov 2014 2014-11-04
E-post 3394

Enligt Migrationsverket kommer de samlade kostnaderna för invandringen att uppgå till 164 miljarder under de kommande fyra åren.  Det är en kraftig ökning av kostnaderna även jämfört med dagens nuvarande rekordnivåer.

I den prognos som Migrationsverket släppte tidigare i dag redovisar man behovet av kraftigt höjda anslag de kommande fyra åren. Det handlar om ökade kostnader för boenden och ersättningar till asylsökande. Framför allt handlar det om kraftigt ökade ersättningar till de kommuner som är de som har det praktiska huvudansvaret för asylsökanden. Den så kallade schablonersättningen väntas mer än dubbleras, från dagens 2,7 miljarder till 6,7 miljarder år 2018. Den andra posten som ökar kraftigt är kostnaden för ensamkommande barn, här handlar det om en ökning från 4 miljarder år 2014 till hela 10,4 miljarder år 2018. Detta som en följd av att antalet väntas öka kraftigt.

Trots rekordanslag krävs kraftig ökning av medlen

Migrationsverket har för 2014 angett en totalsumma på runt 20 miljarder kr  som omfattar nyinvandringen till Sverige. Det rör sig om kostnader för asylprocessen samt statliga ersättningar till kommunen. Dessa kostnader stiger dramatiskt för  att redan nästa år hamna på 28,5 miljarder kr. År 2018 beräknas den ha ökat till 36,5 miljarder kr.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag