Advokat ritade ”glad gubbe” vid signatur – prickas av Advokatsamfundet

Foto: Sebastian Wiertz CC BY 2.0 (Flickr)
  • Tisdag 16 feb 2021 2021-02-16
E-post 77

SVERIGE En advokat prickas av Advokatsamfundets disciplinnämnd för att inte ha agerat sakligt och korrekt. Detta efter att advokaten har undertecknat ett brev med en ”glad gubbe”, rapporterar Dagens Juridik.

En advokat tilldelas en erinran av Advokatsamfundets disciplinnämnd efter att ha signerat ett brev med en ”glad gubbe”, rapporterar Dagens Juridik.

Advokaten anmäldes till disciplinnämnden under ett misshandelsmål och ett vårdnads- och umgängesmål av en kvinna som agerat motpart till hans klient.

I anmälan påpekade kvinnan att advokaten i ett brev angående vårdnadstvisten ska ritat en glad gubbe bredvid sin signatur. Kvinnan tyckte inte att detta var i linje med god advokatsed då tvisten i fråga ska ha varit ”av ytterst allvarlig karaktär”.

I yttrandet till disciplinnämnden beklagar advokaten ”att motpartens subjektiva upplevelse av hans signatur skapat så allvarliga olägenheter”. Vidare menar han att han inte haft för avsikt att provocera och att hans underskrift, som han själv kallar ”varumärke”, vanligtvis sprider glädje.

Han skriver också att han har en ”positiv och glädjefull syn på livet och har hellre sett möjligheter än problem i livets skeenden” och tycker inte att hans underskrift bör ”bedömas under Advokatsamfundets regler om god advokatsed”.

Anmälaren imponerades däremot inte av advokatens glädjespridande. I ett genmäle till yttrandet skriver hon att advokatens påstående om att ha spridit glädje ”säger mer om hans bristande omdöme, frånvaro av respekt för människor samt framförallt hans avsaknad av insikt i vad god advokatsed innebär, än om hans uppfattning om vad som sprider glädje”.

Advokatsamfundets disciplinnämnd valde att gå på anmälarens linje och konstaterar att advokaten i och med sin glada gubbe inte efterlevt kraven på saklighet och korrekthet. Det tillsammans med att han dessutom kontaktat sin klients motpart utan att ha rapporterat detta till motpartsombudet resulterar i att han tilldelas en erinran.

Läs även: Son till tidigare toppolitiker döms för flera fall av misshandel

Läs även: Ville leka knivlek – högg grannen i benet och sig själv i handen

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag