Advokat: Så kunde Växjö kommun ha stoppat böneutropet

Moskén i Växjö och Henrik Sundström. Foto: Google / Twitter
  • Fredag 18 maj 2018 2018-05-18
E-post 751

VÄXJÖ Moderatpolitikern och advokaten Henrik Sundström menar att Växjö kommun kunde ha lagt sitt veto mot det muslimska böneutropet som polisen gav tillstånd till. Ändå valde man att inte göra det.
– Man duckar det politiska ansvaret, säger han.

”Vi vill tydliggöra att det inte är Växjö kommun som fattar beslut i denna fråga. Det gör Polisen.”

Så skrev Växjö kommun på sin hemsida i februari om Stiftelsen Växjö muslimers ansökan om böneutrop. Polisen valde till sist att låta moskén ha böneutrop varje fredag, vilket Nyheter Idag har rapporterat om i ett flertal artiklar.

Henrik Sundström, moderat politiker i Västra Götalandsregionen och advokat, vänder sig dock mot påståendet att det enbart var polisens beslut. Han menar att kommunen hade makten att stoppa böneutropet.

Då ärendet har bedömts enligt bestämmelserna i ordningslagen menar Henrik Sundström att kommunen kan ta ett politiskt beslut att avslå böneutropet. Då hade polisen inte fått ge tillstånd. ”Om kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas”, står det specifikt i ordningslagen.

Kunde lägga veto

– Om det är så att någon ansöker om att få använda offentlig plats inom detaljplanelagt område så kan kommunen lägga ett veto – man säger ”nej, vi tillåter inte detta över huvud taget”, säger Henrik Sundström.

Miljönämnden i Växjö valde ändå inte att avslå ansökan. Istället lämnade man ett yttrande till polisen där man slog fast att böneutropet måste hålla sig till vissa gränser vad gäller ljudnivå, samt att polisen borde höra vad grannarna tycker innan man fattar ett beslut (vilket polisen ändå inte gjorde).

Henrik Sundström menar att politikerna i kommunen kunde ha tagit ett helt annat beslut.

– Det är de politiska partierna som får tycka och väga olika principer mot varandra. Moderaterna i Växjö har ju pratat väldigt mycket om den negativa religionsfriheten, som ju också är en princip som finns i skolans värld, att det är viktigt med icke-konfessionell utbildning därför att du inte kan värja dig från olika budskap. Det är samma sak här – bor du nära den här moskén så kan du inte värja dig från det religiösa budskapet.

Utrop kommer ske under skoltid

Om Henrik Sundström hade suttit som politiker i Växjö hade han verkat för ett nej till böneutropet.

– Det här är ju utrop som kommer att gå med hög volym in i många människors bostäder. Dessutom finns det fyra skolor i omedelbar närhet till den här moskén, och det här utropet kommer ske under skoltid. Så jag tycker att människors rätt att slippa religiösa budskap i det här fallet väger tyngre än moskéns intresse av att få ha böneutrop.

Han tror att kommunen gjorde det lätt för sig genom att lämna över hela ansvaret för frågan till polisen.

– Ett skäl till att man har gjort det här till något slags fråga om buller är att åtminstone Socialdemokraterna verkar vara rädda för att göra det till en politisk fråga. Man duckar det politiska ansvaret.

Läs även: Grannar överklagar böneutrop i Växjö: ”man ej har frågat närliggande och berörda fastigheter”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag