AFA och RF: här är frågorna Vänsterpartiet inte svarade på

Vänsterpartister i motdemonstration. Foto: Chang Frick
  • Måndag 17 mar 2014 2014-03-17
E-post 0

Ung Vänster och Antifascistisk Aktion (AFA) har hamnat på kollisionskurs sedan AFA krävt att få delta i ett antinazist-möte arrangerat av Ung Vänster. AFA-aktivister ska ha uppträtt aggressivt mot Ung Vänster-representanter sedan de portats från ungvänsterns ”öppna” opinionsmöte. Liknande händelser har inträffat tidigare.

Men var står moderpartiet Vänsterpartiet i förhållande till AFA och närbesläktade Revolutionära Fronten (RF)?

För att få veta vilken inställning Vänsterpartiet har till AFA och RF och dess metoder, och om man vill samarbeta med dem eller inte, vill Nyheter Idag ha svar på följande frågor:

Vad tror ni inom Vänsterpartiet är skälet till den upptrappade aktiviteten från AFA?

Är AFA:s agerade ett hot mot demokratin?

Hur stor är risken att våldsinslagen kommer att öka under valrörelsen?

Hur ser Vänsterpartiet på ”utomparlamentariska metoder”?

Kan en vänsterpartist vara medlem i AFA eller RF?

Hur ska organisationer som AFA och RF bemötas av det demokratiska samhället?

Vi ringde först partisekreteraren Aron Etzler för att få svar på frågorna. Han var inte inne.

Vi kontaktade då partiets pressansvariga Åsa Mattsson och informerade henne brett om frågeställningarna vi ville ha belysta – men utan att ställa de konkreta frågorna. Mattsson bad att få återkomma.

När hon inte återkom ringde vi upp henne igen. Hon meddelade då att det var partisekreterare Etzler som skulle besvara frågorna och att han skulle ringa upp.

Etzler ringde inte upp – istället kom ett email fråm Mattsson där hon besvarade frågorna som hon inte hade fått.

Här är ”svaren”:

”Vänsterpartiet är motståndare till alla former av våld som politisk metod. Vi samarbetar inte med extrema grupper eller aktivister som använder våld. Vi samarbetar inte med extrema grupper eller aktivister som använder våld. Vi försvarar inte heller sådana grupperingar.

Kampen mot rasism och främlingsfientlighet ska föras i en bred antirasistisk rörelse av alla de människor som försvarar allas lika värde, kämpar mot strukturell och statlig rasism och som vågar stå emot Sverigedemokraternas och andra gruppers människofientliga budskap. En sådan antirasistisk rörelse kräver ett starkt folkligt stöd, särskilt inom arbetarrörelsen och bland invandrare. Vi välkomnar samarbete också med andra partier och organisationer. Det är vi tillsammans – partier, organisationer och enskilda – som har huvudansvaret för att sköta det antirasistiska opinionsarbetet – inte staten.

Kampen för ett brett motstånd mot rasism och främlingsfientlighet kräver att vi står upp för våra åsikter. Därför genomför vi våra aktiviteter utan maskering, i vänsterpartiets namn eller genom samverkan med andra progressiva rörelser. Vi deltar inte i aktiviteter som vi bedömer löper risk att bli våldsamma, utan söker då andra sätt att markera mot rasism”.

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag