Aftonbladet väljer revolutionär socialist framför kemikalieinspektionen i artikel om Israel

Gazaläkaren visade sig vara en revolutionär socialist. Foto: Faksimil aftonbladet.se
  • Torsdag 17 jul 2014 2014-07-17
E-post 0

MEDIER I en artikel om Gazakonfliken publicerad hos Aftonbladet används ordet ”cancerbomber” i rubriken. Nyheter Idag har granskat artikeln och finner att Aftonbladet föredrar en revolutionär socialist framför kemikalieinspektionen när Israels militära metoder ska förklaras.

Tidningen Aftonbladet publicerade den 16:e juli en artikel där läkaren Mads Gilbert intervjuas då han ger vård till skadade människor i Gaza under den pågående konflikten med Israel. I artikeln påstår Gilbert att Israel använder såkallade DIME-vapen – Dense Inert Metal Explosive. Förutom Gilberts påståenden om att DIME används av Israel, påstår även Aftonbladet själva i sin artikel, att DIME är ett så kallat ”kemiskt vapen” samt att grundämnet volfram är en ”giftig metall”.

DIME är ett ballistiskt vapen – inte kemiskt

När Nyheter Idag granskar Aftonbladets uppgifter om att DIME är ett så kallat kemiskt vapen finner vi inget stöd för påståendet. Dense inert metal explosive syftar på en typ av ballistisk ammunition, inte kemisk, där metaller eller legeringar av hög densitet används. Ordet ”inert” är förvisso ett begrepp inom kemi, men det betyder i sak att ett grundämne ej är benäget att reagera kemiskt med sin omgivning, varför det per definition rimligen inte kan definieras som ett kemiskt stridsmedel. Vi kan ej heller hitta någon annan källa som påstår att DIME är ett kemiskt vapen.

DIME-vapen bygger istället på samma princip som exempelvis ett hagelgevär. Ammunitionen i ett hagelgevär består av ett stort antal små blykulor som på grund av hög densitet får hög rörelsemängd, trots relativt låg utgångshastighet. Det ger egenskapen att ammunitionen har en bred träffyta men samtidigt begränsad effekt i förhållande till avstånd. En hel- eller halvmantlad kula har motsatta egenskaper med liten träffyta men samtidigt dödlig på långa avstånd på grund av högre utgångshastighet.

För väpnade konflikter i tätbebyggda områden kan man argumentera för DIME-vapen då de innebär avsevärt mindre risk än vid användning av konventionella kulvapen att skada mål som man inte avser att träffa, t ex civila. Vad Aftonbladet inte heller nämner är att DIME-vapen verkar inom en radie av endast fyra meter från detonationspunkten, vilket kan jämföras med en konventionell automatkarbin där en förlupen kula kan fortsätta upp till tre kilometer och vara dödlig åtminstone upp till 600 meter. Aftonbladet nämner ej heller att syftet med DIME-vapen är just att undvika att skada, eller döda, oskyldiga och civila.

Kemikalieinspektionen menar tvärtom än Aftonbladet

Vidare påstår Aftonbladet, alltså ej Mads Gilbert som vi återkommer till, i artikeln att metallen volfram är giftig. Med ordvalet ”cancerbomb” i rubriken antyds att grundämnet volfram är något som används i krigsammunition för att orsaka extra mycket lidande.

Faktum är att den svenska myndigheten Kemikalieinspektionen i rapport 4/08  menar tvärtom*. Istället vill de hitta ersättningar till den vanligast förekommande metallen i ammunition, nämligen bly, bland annat på grund av dess cancerogena egenskaper. Där föreslås just volfram som ett tänkbart alternativ.

Fakta är även att volfram används till exempelvis vigselringar, som ett substitut för guld. Men även om du är ungkarl och saknar partner är sannolikheten stor att metallen volfram finns i din närhet. Glödtråden i vanliga glödlampor är tillverkad av volfram på grund av dess höga smältpunkt. Volfram används även som legeringsmetall till skärstål när metall ska bearbetas.

I Aftonbladets artikel används ord som ”skräckvapen”, men en mer korrekt definition torde vara att Israel använder mer miljövänliga vapen.

Istället för Kemikalieinspektionen – en revolutionär socialist

I Aftonbladets artikel nämns ingenting om vad Kemikalieinspektionen säger om att använda volfram i ammunition, trots att det är den myndighet som har ansvar för att utreda den här typen av frågor. Istället får Mads Gilberts utsaga stå oemotsagd utan att Aftonbladet ens nämner Gilberts övriga bakgrund.

Vad Aftonbladet inte heller talar om är att Gilbert är medlem och länge varit engagerad i det norska revolutionära socialistiska partiet Rødt. En av de politiska frågor vi finner på partiets hemsida är en uppmaning om bojkott mot Israel, samt ett starkt ställningstagande för de boende i Gaza med anledning av nuvarande konflikt.

Det är dock inte första gången Gilbert omnämns i media. Han har tidigare blivit intervjuad av den norska tidningen Dagbladet där han förklarar varför han stöttar terrorattackerna mot USA den elfte september 2001. Gilberts synsätt på terrorattentaten har väckt stor kritik i flera medier, men ingenting av detta nämns heller av Aftonbladet.

Aftonbladet har tidigare fått kritik för sin rapportering om Israel

År 2009 mötte Aftonbladet kraftig kritik för att ha rapporterat om att Israel skulle ha gjort sig skyldiga till organstölder. Artikeln, samt kritiken av densamma, uppmärksammades även internationellt. Bland annat fördömdes Aftonbladets artikel av den israeliska regeringen samt av flera kongressledamöter i USA.

En av reaktionerna då mot Aftonbladet kom från Heidi Avellan som i Sydsvenskan skriver om ämnet och där kallar Aftonbladet för ”Antisemitbladet”.

*I kemikalieinspektionens rapport, på sida 42, står ”Det finns dock indikationer på eventuella hälsoeffekter av volframhagel som bör utredas närmare innan detta alternativ förordas”. Detta bör dock sättas i jämförelse med bly som sedan länge är väldokumenterat för dess cancerogena egenskaper.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag