Åkesson: Neka tillstånd för demonstrationerna

Foto: Skärmdump från Youtube
  • Måndag 8 jun 2020 2020-06-08
E-post 4371

STOCKHOLM Tusentals personer har samlats vid Black lives matter-demonstrationer i Stockholm, Malmö och Göteborg. Ytterligare en planeras under måndagen i Malmö. Nu kräver Jimmie Åkesson att demonstrationerna stoppas för att förhindra smittspridning.

Reaktionerna efter söndagens Black lives matter-demonstration i Göteborg som urartade till kravaller, våld mot poliser och plundrade och vandaliserade butiker har varit kraftiga.

I ett inlägg på Twitter lyfter Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson nu frågan om att polisen ska neka tillstånd till demonstranter med hänvisning till ”behovet av att motverka epidemin”.

– Polisen och regeringen måste vidta åtgärder för att hindra dessa illegala demonstrationer och sammankomster som sker helt i strid med de smittskyddsåtgärder som gäller, säger Åkesson.

– Det är uppenbart att arrangörerna inte följer villkoren. De bör hållas straffrättsligt ansvariga. De som fortsättningsvis deltar i illegala demonstrationer måste handgripligen avvisas och bussas från bebyggelse, säger Åkesson.

 

Åkesson vill också att rikspolischefen Anders Thornberg kallas in till riksdagens justitieutskott.

 

Den svenska ordningslagen ger polisen rätt att vid en epidemi neka demonstrationstillstånd, något som Nyheter Idag tidigare berättat.

2 kapitlet 10 paragrafen lyder:

”Tillstånd till en allmän sammankomst (som exempelvis en demonstration, reds anm) får vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller med hänsyn till trafiken eller för att motverka epidemi.”

Justitierådet Thomas Bull, som tidigare bland annat varit expert i grundlagsutredningen, har i en mejlkommentar bekräftat att polisen kan neka med hänvisning till epidemi. Han betonar dock att det ska vägas mot den grundlagsskyddade rättigheten att demonstrera. Något som även Anna Engelbert, pressekreterare på Polismyndighetens nationella mediecenter, hänvisar till.

Anna Engelbert flaggar för att demonstrationsarrangörernas möjligheter att följa villkoret om 50 personer kommer att spela in i bedömningen framöver.

”Polismyndigheten kommer att fortsätta att göra bedömningar i varje enskilt fall och i denna bedömning göra en avvägning mellan, å ena sidan det starka grundlagsskyddet för demonstrationsfriheten och å andra sidan bland annat möjligheten för en arrangör att följa ett villkor om högst 50 deltagare”, skriver Engelbert.

Stöd Nyheter Idag

Tycker du att det behövs ett alternativ till Public Service, till de stora mediehusen?

Du kan göra skillnad.

Stöd Nyheter Idag genom att bli prenumerant för 69 kronor i månaden och då får du också allt PLUS-material.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag