Åkesson: Socialdemokraterna är inte längre ett parti för arbetare

  • Fredag 1 maj 2020 2020-05-01
E-post 5452

Socialdemokraterna meddelade i mars att man skulle slopa karensavdraget. Men när förslaget blev verklighet visade det sig att de flesta får en lägre ersättning än vad som motsvarar den ordinarie sjuklönen. Det är inte första gången Stefan Löfven och Socialdemokraterna visar att man tappat kontakten med verkligheten och förståelsen för vanligt folks vardag. S är inte längre ett arbetarvänligt parti, skriver Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna.

1 maj är en dag som traditionellt satt arbetarnas rättigheter, men även skyldigheter, i fokus. Sverigedemokraterna har under många år stått upp för och betonat devisen om att man ska göra sin plikt, och kräva sin rätt. Det handlar i grund och botten om handfasta principer, och en djupt rotad strävsamhet som bottnar i insikten om betydelsen av moral.

Naturligtvis är det så att gör du det som förväntas av dig, har du också rätt att få ett adekvat trygghetskydd, speciellt i ett land som Sverige. Vi har bland världens högsta skattetryck och vi måste kunna ha kraft och ork att leverera detta skydd.

Det handlar ytterst om medmänsklighet och förståelse för vanligt folks villkor i vardagen. Ställer du ut konkreta löften ska dessa hållas – oavsett om du är minister eller medarbetare inom vården. Om inte staten förmår att upprätthålla denna grundläggande princip, varför skulle då alla Sveriges arbetare förväntas göras det?

När Socialdemokraterna den 13 mars i år deklarerade att regeringen tänkte slopa karensavdraget löd motiveringen enligt följande: ”För att minska risken för smittspridning är det viktigt att den som är sjuk inte går till jobbet. I det läget som vi befinner oss nu är det rimligt att staten tar ett ekonomiskt ansvar för den första dagen av sjukdom för att hjälpa den enskilde”
Regeringen har dock inte fullt ut genomfört åtgärden så som man kommunicerat den till allmänheten.

I praktiken har merparten av anställda inte alls fått slopat karensavdrag. De allra flesta löntagare får betydligt lägre ersättning under karensdagen än vad som motsvarar ordinarie sjuklön, vilket beräknas landa på cirka 490 kronor efter skatt. Dessutom behöver den anställde retroaktivt och aktivt själv söka ersättningen från Försäkringskassan.

Detta var inte i närheten av det som regeringen genom raderna utlovat. Sverigedemokraterna lämnade därför in ett utskottsinitiativ med syfte att förmå regeringen att skyndsamt vidta åtgärder för att slopa karensavdraget fullt ut, så att sjuklön betalas ut redan från första sjukdagen under den tid som krisen råder. Detta avvisades dock av Socialdemokraterna.

Att den som har symptom stannar hemma är den kanske viktigaste åtgärden för att minska smittspridningen. Genom att låta den enskilde bära delar av kostnaden för att åtgärden genomförs ökar man risken att fler kommer att gå till jobbet trots symptom. Det är med andra ord inte bara en lögnaktig politik – det är en farlig och direkt hälsovådlig politik.

Det är naturligtvis allvarligt att en regering i kristider ställer ut konkreta löften till hårt drabbade, som sedan inte hålls. Och trots att Socialdemokraterna blev påkomna med sin bluff vägrar de att inse faktum. De håller fast vid linjen att arbetare runt om i vårt land inte är värda mer än 490 kronor efter skatt. Vi beklagar givetvis detta.

Någonstans fanns en förhoppning om att regeringen skulle ta sitt förnuft till fånga, men detta har inte skett. Vi måste ha större förväntningar än så på ett riktigt arbetarparti.
Sverigedemokraterna, som bygger vår kraft i folkdjupet, har från dag ett kämpat för att få regeringen att ändra sig.

Vi har tryckt på och idogt arbetat för att betona att de löften som ställs ut också hålls. Tyvärr har vi inte nått fram.

Det är sedan länge uppenbart att Socialdemokraterna har övergett sin arbetarvänliga linje.

Partiet försöker framställa sig själva som något annat än vad det är, men sanningen talar sitt tydliga språk. Det är Sverigedemokraterna som driver på för förbättringar och försvarar arbetarnas intressen. Och det tänker vi fortsätta göra.

Om debattören

Jimmie Åkesson är partiledare för Sverigedemokraterna

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag