Åkesson till Björklund om islamism: ”Välkommen till verkligheten”

Björklund och Åkesson. Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 30 maj 2016 2016-05-30
E-post 837

STOCKHOLM När Liberalernas partiledare Jan Björklund förklarade att man måste diskutera dåliga värderingar som en del invandrare kan ta med sig till Sverige hettade det till under SVT:s partiledardebatt. – Välkommen till verkligheten, sade Åkesson till Björklund.

Under söndagens partiledardebatt i SVT Agenda blev det ett högt tonläge mellan Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och Liberalernas partiledare Jan Björklund när frågan om värdegrund kom att debatteras.

– Här kommer väldigt många människor från länder där man är uppvuxna och uppfostrade med attityder som fanns här på 1800-talet.

På en rak fråga om vad Björklund vill göra åt det poängterade han vikten av att, till en början, över huvud taget kunna prata om frågorna utan att bli kallad för islamofob eller liknande tillmälen.

– Det första är att vi pratar om det öppet. Det har förtigits. För när man pratar om det då blir det ofta såhär att man anklagas för att vara islamofob.

Detta fick Åkesson att replikera med en känga tillbaka mot Björklund.

– Lyssna på Jan Björklund här. Jag vet inte hur många gånger Jan Björklund och andra av hans partikamrater som så sent som för bara något år sedan har kallat mig för både det ena och det andra när jag har sagt exakt det som Jan Björklund pratar om här med de värderingskonflikter som byggts in i det svenska samhället. Välkommen till verkligheten.

– Väldigt synd att det skulle komma så många år efter att ni lämnade regeringsmakten, ni hade trots allt regeringsmakten i åtta år, fortsatte han.

Björklund: ”Inlägget från Åkesson var trams”

Efter debatten passade Nyheter Idag på att fråga Björklund om det ändå inte fanns en poäng i den kritik som Åkesson framförde. Men den kritiken var inte något som Björklund över huvud taget vill kännas vid, han menar istället att dåvarande Folkpartiet länge har drivit frågor om värderingar i förorten.

– Vårt parti har lyft de frågorna sedan 2002 när jag var med om att lyfta det med språktest. Nyamko Sabuni drev dessa frågor hela tiden och det här med problematiken med bristande jämställdhet, hedersvåld och hederskultur. Så just det inlägget från Åkesson var trams.

– Däremot drar vi olika slutsatser. De vill helt stänga Sverige och vi menar att nu har vi de här människorna här och nu måste vi börja arbeta med de här frågorna.

Under debatten adresserade Björklund att det är lätt att bli kallad för islamofob om man tar i de här frågorna, något han var kritisk till. Samtidigt finns det många debattörer som menar att diskussionen om värderingar, inte minst kopplat till islam och islamism, riskerar att stigmatisera utsatta grupper.

– Jo, men det är ju den rädslan… jag håller med om det, att det finns en sådan rädsla. Men den rädslan leder till att diskussionen tystnar till slut. Det gagnas inte heller sakfrågan därför att de här kvinnorna lever i ett förtryck i förorten och det måste vi våga se, vi måste erkänna det och vi måste prata om det och vi måste vidta åtgärder. Men vågar man ens inte prata om det kommer förtrycket bara fortsätta.

Björklund föreslår hårdare tag inom rättsväsendet för att komma till rätta med hedersproblematik men även att man arbetar med attitydpåverkan. Han underströk att i Sverige råder det andra normer.

– Det är en lång rad åtgärder. Det krävs både strängare straff och sen behöver poliser och rättsväsende förstå det här med hederskultur. Sen behövs attitydpåverkan på de unga personer som kommer hit, inte minst unga män, som är storebröder och annat, att det är inte så här i Sverige att de ska bestämma vem deras lillasyster ska gifta sig med. Man måste förstå att här råder andra normer.

Åkesson: ”SD har talat om detta längre än jag varit medlem”

När Nyheter Idag efter debatten talar med Åkesson och ställer i princip samma frågor som till Björklund är retoriken snarlik. Och inte helt oväntat menar Åkesson att Sverigedemokraterna varit först av alla att adressera den här problematiken.

– Längre än vad jag har varit medlem i Sverigedemokraterna. Det är någonstans det vi har hävdat hela tiden att de här inbyggda värdekonflikterna, spänningarna i samhället, det är det som leder till segregation, som leder till motsättningar mellan grupper, som sliter isär samhället. När jag har sagt det tidigare så har både Jan Björklund och hans partivänner skrattat åt mig, man har kallat mig för allt möjligt elakt och fult och nu säger man samma sak själv.

– Det svänger snabbt i politiken, det kan man konstatera.

På samma fråga som Björklund fick, om huruvida diskussionen inte riskerar stigmatisera vissa grupper i samhället var Åkesson mycket tydlig. Han tycker att det är bra om exempelvis islamism stigmatiseras då han menar att det står i direkt strid med svenska värderingar.

– Det beror på hur man diskuterar. Jag tycker någonstans att vi har kommit väldigt långt om det inte ska finnas en stigmatisering kring islamism i det svenska samhället, jag tycker det någonstans är självklart eftersom det står i sådan uppenbar strid mot hur vi bygger vårt samhälle. Att religion är någonting annat. Religion styr inte svensk lagstiftning, styr inte beslut som politiker fattar, står inte över folkvalda och så vidare, vilket man utifrån islamism hävdar ska vara fallet.

– Det är klart att det måste vi undvika. Jag är glad så länge man stigmatiserar den läran. Sen är det klart att det är viktigt att människor som bor i vårt land och som riskerar hänfalla åt den typen av extremism eller den typen av syn på samhället måste förhindras, måste få möjlighet att istället bli en del av det svenska samhället. Det är en ganska krävande politisk fråga att hantera, men den är väldigt viktig.

När Björklund fick frågan om hur man från politiskt håll ska komma till rätta med värderingar som står i strid med det svenska samhället var attitydpåverkan ett sådant förslag som han adresserade. Likadant lät det, om än med andra ord, från Jimmie Åkesson när Nyheter Idag ställde samma fråga till honom.

– Det är det som är det svåra för det finns ingen quick fix. Vi måste jobba genom att stärka gemenskapen i samhället generellt, jobba med att stärka medborgarskapet, skapa en medborgaranda och få människor att förstå vad det är man måste anpassa sig till för att kunna bli en del av och för att kunna fungera fullt ut i samhället.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag