”Alarmerande” bostadsbrist för unga – då får nyanlända förtur

Genrebild. Foto: Pixabay
  • Torsdag 27 jun 2019 2019-06-27
E-post 1633

SVERIGE För svenska ungdomar är det ofta mycket svårt att hitta en egen bostad och har varit så under en längre tid. Samtidigt visar en enkät från Boverket att närmare hälften av alla kommuner ger nyanlända förtur till bostäder.

Boverket skickar årligen ut en bostadsmarknadsenkät till landets kommuner och i år har samtliga 290 kommuner skickat in svar. En av slutsatserna som kan dras av resultaten – och som följer en längre trend – är att det är svårt för ungdomar att hitta bostad.

Men trots att fler kommuner rapporterar att de har ett underskott på bostäder till ungdomar (230) än till nyanlända (221) är det den senare gruppen som i störst utsträckning har förtur till bostäder.

135 kommuner svarar att de under föregående år har gett nyanlända förtur till bostäder. I jämförelse rapporterar endast 12 kommuner att de har gett förtur till ungdomar – en smärre minskning jämfört med föregående år. 25 kommuner har gett förtur till hemlösa, 20 till studenter, 19 till trångbodda familjer och 18 till äldre.

Att 230 av landets kommuner uppger att de har ett underskott på bostäder för ungdomar är en minskning jämfört med tidigare år.

”Siffrorna är trots detta fortfarande alarmerande höga, och de visar på en mycket ansträngd situation för ungdomar på bostadsmarknaden”, skriver Boverket och konstaterar att kommuner i alla storleksordningar rapporterar underskott.

Ungdomar som grupp har ofta sämre ekonomiska förutsättningar än många andra och har därför svårt att konkurrera om bostäder och framför allt små lägenheter. Andra skäl till att unga trängs undan är att de ofta saknar kötid, kontakter eller tidigare bostad med bytesvärde.

Samtidigt uppger alltså 221 kommuner i årets enkät att de har ett underskott på bostäder för nyanlända. En orsak till bristen är att det har kommit många nyanlända till kommunerna på kort tid.

”Flertalet kommuner har generell brist på bostäder, inte bara hyresrätter, och flera olika grupper konkurrerar om samma typ av bostäder på bostadsmarknaden”, skriver Boverket.

En kommun beskriver läget:

”Bostadssituationen för nyanlända är mycket svår. Människor utnyttjas på den ’svarta’ marknaden, bor trångt och många tvingas byta boende flera gånger i veckan, även barnfamiljer. Anvisade till kommunen bosätts i ’tillfälligt’ boende i brist på bostad, och de kan i sämsta fall innebära att de blir kvar där ca 1,5 år eller mer.”

En annan kommun skriver så här:

”Det vore önskvärt för den nyanlända att få förstahandskontrakt direkt, för att slippa flytta runt och för att få en chans att landa i integrationen.”

Boverket förutspår att antalet nyanlända som behöver bostad kommer att vara fortsatt högt under de närmaste åren, och kommunerna kommer att ha fortsatt svårt att tillgodose behovet. Något som står i vägen för kommunerna att dra nytta av de nyanlända, menar Boverket:

”Bostadsbristen kan leda till att kommunerna inte kan dra fördel av de möjligheter som ett ökat antal nyanlända ger. Eftersom merparten av de nyanlända är i arbetsför ålder kan det innebära möjligheter till tillväxt och utveckling, till exempel för kommuner med en åldrande befolkning. Bristen på bostäder kan leda till att dessa möjligheter går förlorade.”

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag