Allards ungdomsförbund kritiserade stöd till islamister – nekas bidrag från MUCF

Elliot Lorentz. Foto: Privat
  • Onsdag 24 feb 2021 2021-02-24
E-post 578

SVERIGE Lokalpartiernas centrala ungdomsorganisation, LCU, fick nobben när man ansökte om statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Nu överklagar man beslutet och anklagar myndigheten för särbehandling och politisk aktivism.
– Jag vet inte hur jag ska tolka det på något annat sätt än att de fattar ett politiskt beslut, säger föreningens ordförande Elliot Lorentz.

LCU grundades av Örebropartiets ledare Markus Allard för omkring fem år sedan och leds i dag av Elliot Lorentz. Båda har tidigare jobbat på Nyheter Idag.

– Hela idén med LCU är att vi ska ge ungdomar möjligheten och kunskapen att kunna bygga lokalpartier. Det skiljer sig från andra ungdomsförbund i att det inte är någon broilerskola, tanken är inte att man ska få in ungdomar som sedan ska in i de etablerade partierna. Det är mer en form av praktiskt orienterat ungdomsförbund som står på sina egna fötter, säger Elliot Lorentz.

I fjol ansökte LCU om statsbidrag för 2021, och den 14 januari kom MUCF:s besked att man avslår ansökan med motiveringen att LCU inte uppfyller de uppsatta villkoren.

MUCF förklarar i beslutet att en organisation som får bidrag måste respektera ”demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Dess företrädare ska ”respektera alla människors lika värde och inte uttrycka sig på ett sätt som nedvärderar eller hetsar mot olika grupper i samhället”.

”Vi bedömer att er organisations företrädare inte på ett tillfredställande sätt tar avstånd från det nedvärderande språkbruk flera av era styrelsemedlemmar använt i sociala medier”, skriver myndigheten.

”Sammantaget anser myndigheten att era styrelsemedlemmars twitterinlägg inte är förenliga med demokratins idéer enligt förordningen och avslår därför er ansökan.”

Problematiskt att skriva att ”SVT-studion ska rivas”

I ett annat mejl skriver MUCF till LCU att de Twitterinlägg man har hittat ”kan uppfattas som sexistiska, främlingsfientliga eller uppfattas ha en fientlig och hätsk ton gentemot företrädare inom andra politiska partier”.

”Bland annat jämförs ungdomsförbund med cancersvulster som borde förbjudas, att andra partiers ungdomsförbund begår sexuella övergrepp på sina medlemmar, att röster på andra partier gynnar mördare och våldtäktsmän. Vidare skrivs det av styrelsemedlemmar att statsmakten och kommuner stöttar islamistisk indoktrinering, att SVT-studion ska rivas och att journalister kvoterats in på SVT på grund av kön eller etnicitet. I ett inlägg kallas politiker i regeringen för inkonsekventa råttor.”

Elliot Lorentz säger att MUCF inte har specificerat vem som har skrivit inläggen och när. Han kan dock gissa sig till vilka inlägg det handlar om och menar att det delvis rör sig om ”smaklösa skämt”.

– Smaklösa skämt behöver man inte hålla på med från vår sida, men det är väldigt hårt att dra det till att vi är ett demokratihot på grund av det, säger Lorentz.

Han menar att det också rör sig om seriös ”regimkritik” – som delen om att ”statsmakten och kommuner stöttar islamistisk indoktrinering”. Det handlar troligen om att LCU-företrädare har kritiserat att organisationer som de uppfattar som islamistiska får bidrag av myndigheter.

Vill få rätt till det sökta bidraget

LCU har överklagat MUCF:s beslut till förvaltningsrätten och hävdar att man utsätts för särbehandling av myndigheten.

– De märker att vi står utanför de etablerade partierna, vi vill bygga nya partier som kan utmana de redan existerande. Då tycker de att det är obehagligt och någonting som utmanar den rådande ordningen, och då väljer de att fälla oss på punkter som de inte hade fällt någon annan på, säger Elliot Lorentz.

Han menar att företrädare för andra ungdomsförbund uttrycker sig på samma tillspetsade sätt utan att det får någon konsekvens, och jämför bland annat med Ung vänsters språkbruk på första maj.

– Det fanns en banderoll Ung vänster Skåne hade 2016 där man skrev att ”Socialdemokraterna skickar barn till döden för att slicka rassarna i röven”. Är det då okej att säga att regimen ”skickar barn till döden”, men inte att kalla dem ”inkonsekventa råttor”? Man får ju bestämma sig.

Lorentz kallar MUCF:s beslut ”en form av politisk aktivism” och menar att myndigheten ”missbrukar sitt uppdrag”.

– När de etablerade ungdomsförbunden uttrycker sig på ett tillspetsat sätt är det bara en del av jargongen, och när vi gör det är det att vi inte uppfyller demokratins ideal. Jag vet inte hur jag ska tolka det på något annat sätt än att de fattar ett politiskt beslut – de vill motverka politisk opposition i Sverige.

Nyheter Idag har kontaktat MUCF:s pressavdelning för att ställa frågor om LCU:s ärende. Vi ber om att få prata med någon ansvarig men får i stället skicka våra frågor på mejl.

När vi tar upp LCU:s anklagelse om särbehandling och politisk aktivism hänvisar myndighetens avdelning för statsbidrag till sitt tidigare beslut:

”MUCF har under motivering för beslutet redogjort för anledningen till avslag av LCU:s ansökan. Någon ytterligare kommentar på motiveringen än det kan MUCF inte lämna. LCU har överklagat beslutet och det är nu upp till Förvaltningsrätten att avgöra frågan.”

Läs även: MUCF öppnar granskningsärende mot Ung vänster

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag