Anders Lindberg får inte heller ljuga

Motdemonstranterna attackerade polishästar - som sedan gick till motattack, enligt polisen. Foto: Fritz Schibli / TOPNEWS.se
  • Måndag 25 aug 2014 2014-08-25
E-post 0

LEDARE Aftonbladets Anders Lindberg påstår i en artikel att Nyheter Idag är ”SD-anstruken”, vi menar att han far med osanning. Tidigare skrev han även att vi var främlingsfientliga – ett påstående som togs tillbaka, och som vi ser oerhört allvarligt på. Vi har krävt upprättelse för den publicitetsskada det gett Nyheter Idag.

Aftonbladet kommenterar vår artikel om händelserna i Malmö där polis och motdemonstranter konfronterats. Den aktuella artikeln har fått stor spridning i sociala medier och Aftonbladet har i två olika artiklar argumenterat för att de uppgifter polisen berättar för Nyheter Idag skulle vara felaktiga. Så långt har vi ingenting att invända, vi publicerar det polisen säger. Om de ljuger eller ej kan inte Nyheter Idag bedöma.

När Aftonbladet samtidigt, i vardera artikel, gör försök att undergräva förtroendet för vår nätsajt – måste vi däremot reagera.

Det började med en artikel på nyhetsplats hos Aftonbladet där vi blev omnämnda som ”högerextrema”. När vi tog kontakt med Aftonbladet om detta, backade dem och ändrade till ”högersajt”. Vi valde inledningsvis att nöja oss med det, men var tydliga med att vi kommer agera om vi lider skada för osanna påståenden om vår nättidning.

Bara någon timme senare ser vi att Anders Lindberg skriver en ledare där Nyheter Idag kallas ”SD-anstruken” samt ”främlingsfientlig”. Denna ledare publiceras också på Aftonbladets nätsajt.

Vi mailade omgående såväl Anders Lindberg och ställföreträdande ansvarig utgivare Lena Mellin om detta. Vi kräver att Aftonbladet skyndsamt publicerar en rättelse om Nyheter Idag, då vi menar vi lidit så pass mycket publicitetsskada att det är motiverat. Om så inte sker kommer vi undersöka möjligheter att exempelvis gå vidare hos PO / PON, alltså pressombudsmannen och pressens opinionsnämnd.

Vår motivering är följande

– Den starkaste och främsta motiveringen är att vi menar att vi aldrig publicerat något som ger uttryck för missaktning på grund av etnicitet, religion eller annan sådan grund som kan styrka att vi skulle kunna beskrivas som ”högerextrema” eller ”främlingsfientliga”.

– Det åligger den som påstår något att också visa det. Vi har hittills inte mötts av någon kritik som pekar på att vi publicerat något som kan tolkas som ”högerextremt” eller ”främlingsfientligt”.

– Aftonbladet har förvisso backat och korrigerat bägge påståenden, men vi menar ändå att publicitetsskadan redan har hänt. Ett exempel är att artikeln med rubriken där vi omnämns som högerextrem ligger kvar i sociala medier som facebook. Även om Aftonbladet ändrat rubriken till ”högersajt” är detta förvillande likt och kan förleda läsaren att fortfarande få uppfattningen att vi påstås vara ”högerextrema”.

– Vi invänder även mot beskrivningen ”SD-anstrukna”, då det dels är ett vagt begrepp men även då vi menar att det är osant. Vi har inga formella kopplingar till något parti, websajten ägs genom bolag av Jakob Bergman (som förvisso är piratpartist). Det är sant att riksdagsledamoten Kent Ekeroth från början registrerat domännamnet ”Nyheter Idag” samt att Chang Frick tidigare haft ett engagemang i Sverigedemokraterna. Det är på den vägen vi fick domännamnet, men det i sig utgör ingen koppling. Om Aftonbladet överlåter en kopieringsmaskin till Nyheter Idag är det lika lite ”koppling” som att Ekeroth överlåter ett domännamn till aktiebolaget NI AB, i vilken verksamheten drivs.

– Framför allt är beskrivningar som ”högerextrem” och ”främlingsfientlig” sådana som sprider missaktning hos allmänheten och kraftigt underminerar förtroendet för vår publikation. Även om begreppet ”SD-anstruken” i sig inte underminerar vårt förtroende hos allmänheten, menar vi att det än dock är ett felaktigt begrepp och ej ska användas som beskrivning av Nyheter Idag.

– Vi är ingen anonym nätblogg. Vi har ansvarig utgivare och är registrerade med utgivarbevis hos myndigheten för radio & tv. Det finns kontaktuppgifter lätt tillgängligt på vår sida och vi svarar skyndsamt om vi får synpunkter på något vi publicerar.

– Vi är noggranna med att återge citat korrekt, beskriva sådant vi vet, och inte tror, har hänt. Vi har som rutin att låta en utpekad motpart komma till tals enligt de rekommendationer som finns beskrivna i de pressetiska reglerna. Ibland är detta av naturliga orsaker inte möjligt, men vi gör alltid en ansträngning för att så ska ske.

En gång är ingen gång, två gånger…

Om dagens publiceringar i Aftonbladet hade stannat vid det första exemplet där vi beskrevs som ”högerextrema” hade vi ansett saken vara utagerad efter det att Aftonbladet ändrat till ”högersajt”. När vi sedan ser att vi i en annan artikel beskrivs som ”främlingsfientliga” bedömer vi att det är uppenbart att vi lidit publicitetsskada. Vi har kontaktat Aftonbladet och påtalat detta.

Det skall, en gång för alla, understrykas att Nyheter Idag samt medarbetare på Nyheter Idag, tar avstånd från all form av rasism, främlingsfientlighet eller extrema ideologier. Vi tror på demokrati, det fria samtalet och att hålla högt i tak.

Det är inte missvisande att beskriva oss som borgerliga, höger, eller liberaler / libertarianer. Det är heller inte missvisande att kalla oss tabloid. Vi tror på en nattväktarstat, frihet för individen och likabehandling inför lagen.

Vi kan skriva skarpa texter, dela ut verbala rallarsvingar och kritisera såväl individer som organisationer när vi finner att det är motiverat. Vi är däremot noga med att inte påstå saker vi ej har belägg för – och om så mot förmodan skulle ske, är vår policy att skyndsamt publicera en rättelse där den utpekade får komma till tals.

Vi anser det är påkallat, och vi hoppas, att Aftonbladet ger oss en ärlig upprättelse som står i proportion till den publicitetsskada Nyheter Idag har fått lida.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag