Ångestmedicin bra för abborrar

  • Måndag 11 aug 2014 2014-08-11
E-post

En förorening är inte alltid förorenande. Vissa kan rentav vara nyttiga, säger Jonatan Klaminder, docent i miljövetenskap.

Dagens syn på föroreningar är för ensidig, menar Jonatan Klaminder, och pekar på en studie på Umeå universitet som visat att ångestdämpande medicin som läcker ut i vattnet kan ge abborrar längre liv.

-Vi visar att det är dags att börja förändra vår syn på vad en förorening är, säger Jonatan Klaminder i en intervju i Laholms tidning.

Idag bedöms läkemedel efter giftighetshalten. Testerna sker standardmässigt, efter en europeisk modell, men tar inte hänsyn till att vissa läkemedel också kan gynna organismer.

Tuffare abborrar

I det undersökta exemplet har det visat sig att psykofarmaka har en gynnsam effekt på livet i våra insjöar. När abborrar utsatts för detta läkemedelsutsläpp har det lett till att de blir tuffare och modigare och lever längre. Abborrar som lever i rent vatten blir med försiktiga.

Det innebär dock inte att utsläppen är bra för ekosystemet i dess helhet, poängterar Jonatan Klaminder och förklarar att det också kan finnas effekter som ingen ännu letat efter.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag