Arbetslösheten ökar bland invandrarkvinnor

Foto: Flickr
  • Onsdag 29 Nov 2017 2017-11-29
E-post 578

SVERIGE Sverige är mitt i en högkonjuktur och flera gruppers arbetslöshet minskar. En grupp där arbetslösheten ökar är invandrarkvinnor och många i den gruppen står helt utanför arbetsmarknaden för att stanna hemma i flera år i syftet att ta hand om småbarn.

Arbetslösheten i Sverige ligger på ungefär 4 procent och för folk som är födda i Sverige råder det nästintill full sysselsättning. För utrikes födda ligger däremot arbetslösheten på hela 22 procent och många av de nyanlända har fått uppehållstillstånd och ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.

Sysselsättningsgrader för den svenska befolkningen ligger på 68,1 procent samtidigt som samma siffra för invandrarkvinnor ligger på 55,6, uppger Aftonbladet.

I Sverige råder det högkonjuktur men trots detta ökar arbetslösheten hos invandrarkvinnor, den enda gruppen där arbetslösheten faktiskt går upp.

Bland utrikesfödda män är arbetslösheten också hög men en stor skillnad är att bland invandrarkvinnor är det långt fler som står helt utanför arbetsmarknaden. De varken arbetar eller är registrerade som arbetslösa.

En förklaring är att många invandrare kommer från länder där utbildningsnivån generellt är lägre och där det inte finns en kultur av att kvinnor beger sig ut i arbetslivet.

Utrikesfödda kvinnor är också föräldralediga mycket mer än utrikesfödda män. Regeringen har stramat åt reglerna gällande föräldraförsäkring, tidigare kunde nyanlända kvinnor vara hemma i flera år med sina små barn när de kom till Sverige.

Arbetslösheten ökar bland invandrarkvinnor till följd av sjukdom eller för att de ska bli hemmafruar för att ta hand om barnen.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag