Arbetsrättsexperten om abortvägrande barnmorskan: ”Hon kommer torska så det smäller om det!”

Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö ger inte många kronor för att den abortvägrande barnmorskan ska vinna i Arbetsdomstolen. Foto: Kurt.nu och faksimil/SVT.se
  • Onsdag 4 maj 2016 2016-05-04
E-post 167

SVERIGE Den kristna barnmorskan Ellinor Grimmark blev av med sitt jobb i Region Jönköping när hon vägrade utföra aborter i sitt arbete. Grimmark stämde arbetsgivaren på drygt 200 000 i skadestånd men förlorade målet i tingsrätten, varför hon drivit fram en överprövning av fallet i Arbetsdomstolen (AD). — Hon kommer torska så det smäller om det, säger arbetsrättexperten Kurt Junesjö till Nyheter Idag.

Efter att Grimmark fick sparken drog hon Region Jönköping inför tingsrätten. Men det slutade med att hon förlorade och blev skyldig att betala nästan en miljon kronor för svarandens rättegångskostnader. Tingsrätten menade att det är ”både lämpligt och nödvändigt” att man som barnmorska utför aborter, då det är en del av jobbet.  Nu rapporterar SR P4 att hon begärt överprövning i AD vilket beviljats.

– Jag har lovat många att jag ska driva det här så att du också kan jobba som barnmorska. Det är många som väntar och som inte kan ge sig in i yrket för att de inte kan utföra aborter, säger Ellinor Grimmark till SR P4.

Överprövningen i AD kommer äga rum tidigast i höst. Nyheter Idag har talat med en av Sveriges främsta experter på arbetsrätt, Kurt Junesjö, som redogör för resonemangen bakom de rättsliga turerna och hur han tror det kommer gå för Grimmark i överprövningen.

”Du får tro på vad du vill”

— Religionsfriheten har två delar enligt Europakommissionen för mänskliga rättigheter vilket är det som hon hänger upp fallet på. Den ena delen är trosfriheten, och trosfriheten är allmän generell och obegränsad. Det innebär att du får tro vad fan du vill, det är aldrig någon som kan göra något åt det, du får ha din tro, säger Junesjö.

— Däremot tar sig tron olika uttryck, den kan ju ta sig uttryck i sådan form att man måste slakta djur på ett visst sätt som inte är tillåtet enligt djurskyddslagstiftningen. Vilket var ett mål som var uppe i Europadomstolen för några år sedan då man konstaterade att det inte var något ingrepp i den mosaiska trosfriheten att inte låta trosvissa halalslakta sina djur. Det var av två skäl. För det första var det möjligt att köpa halalslaktat kött från annat håll, för det andra så anses det nationella djurskyddet vara sådant att det väger över trosfriheten.

”Hon kastar goda pengar efter dåliga”

Kurt Junesjö menar att man kan resonera på liknande vis med barnmorskan Grimmarks religionsfrihet när det kommer att ställa lagstiftning mot den ”mänskliga rättighet” religionsfriheten utgör.

— I det här fallet så är det en person som tagit en anställning och därigenom ingått ett anställningsavtal. I anställningsavtalet ingår att hon skall utföra alla förekommande sysslor som finns i arbetet. Och hon anser då att hon på grund av sin tro har rätt att inte utföra vissa arbetsuppgifter. Då innebär det att det är en åtgärd som visserligen har grund i hennes tro men som begränsar andra människors handlingsfrihet. Dels arbetsledningen som inte kommer kunna få henne att utföra arbetsuppgifter av alla förekommande slag, dels patienterna som inte kan få vissa av lagstiftning tillåtna åtgärder utförda, säger Junesjö som har en lång tid som expert i LO-TCO Rättskydd bakom sig.

— Ser man till hur arbetsdomstolen har behandlat frågor om diskriminering så har de varit fruktansvärt tillåtande när det gäller att tillåta diskriminering. Det är ytterst få som vunnits i arbetsdomstolen med grund i diskriminering. Mot bakgrund av Europadomstolens praxis när det gäller dessa två åtgärderna, eller begränsningarna som man kan tala om, dels ingreppet i trosfriheten och dels ingreppet i andra människors handlingssfär, så tror jag att ingreppet i andra människors handlingssfär är så stort att det trumfar, särskilt som hon gått in i anställningen med öppna ögon. Hon kastar goda pengar efter dåliga. Hon kommer torska så det smäller om det!

Du menar att även om religionsfriheten är att se som en mänsklig rättighet så är ingreppet i andra privatpersoners sfär för stort i hennes fall?

— Balansen i Europadomstolens och andra internationella domstolars praxis när det gäller religionsfrihet kontra ingrepp i privatpersoners sfär ser ut så. Det är såklart att om man som del i sin religion anser att man har rätt att hugga huvudet av andra människor, i ett sådant fall skulle trosfrihetens ingripande i människors liv bli en enkel fråga, berättar Junesjö över telefon.

Junesjö menar att Grimmark förvisso kan mena att hennes vägran att utföra sysslan är ett såpass litet ingrepp i arbetsgivarens frihet att vägran skulle kunna tillåtas samtidigt som han pekar på att resonemanget måste avfärdas.

— Nej, så är det alltså inte. Särskilt som man kommer väga in att hon med öppna ögon gått in i anställningen. Man kan inte vara barnmorska och säga att ”vissa av barnmorskans uppgifter, de vill jag inte utföra”, det går helt enkelt inte. Så vill du ingå vadslagning så är jag beredd att ställa upp!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag