Aron Flam frias

Foto: Frankie Fouganthin CC BY SA 2.0
  • Fredag 9 okt 2020 2020-10-09
E-post 213

STOCKHOLM Det var inget upphovsrättsbrott när Aron Flam satte en tiger på omslaget till sin bok. Det meddelar Stockholms patent- och marknadsdomstol i den friande domen som kom på fredagen. Flam frias med hänvisning till det så kallade parodiundantaget.

Aron Flam var åtalad för att olovandes ha använt Bertil Almqvists klassiska verk ”En Svensk Tiger”.

Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att det inte är något tvivel om att de olika tigrar som Flam tillverkat, bland annat till framsidan på sin bok ”Det här är en svensk tiger”, är tillräckligt lika Almqvists original för att inte kunna sägas vara egna självständiga verk. Men eftersom illustrationerna har gjorts som en uppenbar parodi så frias Flam.

”Aron Flams användning av tigern faller därmed under det s.k. parodiundantaget, en princip som i svensk rätt har utvecklats i domstolspraxis med stöd av framför allt EU-rätten”, skriver domstolen.

– Patent- och marknadsdomstolens avgörande behandlar den principiella frågan om var gränsen går mellan upphovsrätt och tillåtna parodier. Domstolen har funnit att Aron Flams tiger är alltför lik originalverket för att vara ett nytt och självständigt verk. Däremot har den förklaring som Aron Flam har lämnat inför domstolen visat på att Flam med parodins grepp endast har velat ifrågasätta det budskap som En Svensk Tiger historiskt är förknippad med. Vid en avvägning mellan de motstående intressena i målet har domstolen kommit fram till att detta har varit tillåtet, säger rättens ordförande rådmannen Carl Rosenmüller i ett pressmeddelande.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag