Assyriska riksförbundet berömmer kristen armé mot ISIS: ”Viktigt att Sverige stöder”

Assyriska milistrupper i Irak. Faksimil: Facebook
  • Fredag 6 feb 2015 2015-02-06
E-post

IRAK Jämte kurderna i Irak strider även kristna assyriska krigare mot terrororganisationen Daesh. Med bas på Ninevaslätten i norra Irak slåss de för assyriers och yazidiers oberoende, både från Daesh, den irakiska regeringen i Baghdad och det kurdiska ditot i Arbil.

Ännu en gång slår Daesh terrorhandlingar tillbaka mot dem själva. I veckan har Jordaniens flygvapen skickat delar av islamisternas territorium tillbaka till stenåldern och nu rapporteras även om att den assyriska milisgrupp som sedan 2014 verkat i Irak räknar sitt mantal till flera tusen.

Initiativet till att slå tillbaka mot Daesh med vapenmakt har tagits av kristna assyrier boende på och omkring Nineveslätten i norra Irak.

Enligt den brittiska webbtidningen Catholic Herald består milisgruppen, som kallar sig själva för Nineveslättens Försvarsenheter (NPU), av mer än 3 000 man som redan utplacerats, som inlett sin militära träning eller som väntar på att få rycka in.

– Detta är något väldigt bra och det är väldigt viktigt att Sverige och andra länder nu börjar stödja den här styrkan, säger Assyriska Riksförbundet i Sveriges ordförande, Afram Yakoub, när Nyheter Idag når honom över telefon.

Afram menar att ett internationellt stöd för NPU även ger en indirekt signal, till både regeringen i Bagdad och det kurdiska styret i norr, att omvärlden tar minoriteternas framtid i Irak på allvar.

Problematiken mycket mer än bara Daesh

Även om kurder, assyrier, yazidier och många andra minoriteter i Irak delar en och samma fiende i Daesh, är problematiken kring relationerna grupperna emellan mycket djupare än så. Osämjan mellan exempelvis kurder och assyrier sträcker sig långt bakåt i tiden och har bland annat kantats av kurdiska massakrer på assyrier under första världskriget och assyriskt väpnat motstånd mot det Ottomanska Riket.

Det kurdiska ledarskapet har även varit väldigt tveksamma till att stödja och hjälpa andra minoriteter med att själva sätta upp väpnade självförsvarsstyrkor, likt det egna Peshmerga.

– Det är också anledningen till att de här minoriteterna råkade illa ut nu när ISIS kom. De hade inte getts möjligheten att skydda sig själva och samtidigt fick de inget skydd, varken av Iraks armé eller av kurderna, säger Afram över telefonen.

”Aldrig mer kommer vi att lita på den irakiska armén eller Peshmerga”

De assyrier som Afram själv talat med i området är väldigt eniga om vari problemet ligger och varför situationen utvecklats som den gjort. Utan förmåga att försvara sig själva och utan hjälp från någon annan stod de oskyldiga minoriteterna helt hjälplösa när Daesh terrorstyrkor ryckte fram. Till Afram säger de att de aldrig mer kommer kunna lita på vare sig den irakiska armén eller Peshmerga.

– Enda chansen för oss att återvända och bo i vårt ursprungsområde är att vi får skydda oss själva. Det är därför det är jätteviktigt att man stödjer den här milisen, förklarar Afram.

Kräver utökad autonomi

Bakom styrkan står bland annat det politiska partiet Assyriska Demokratiska Rörelsen och redan nu har man 500 man utstationerade i kristna byar och städer runt om på Nineveslätten. Deras långsiktiga mål är att ta tillbaka hela området från Daesh, så att både assyriska och yazidiska flyktingar kan återvända till sina hem.

I januari förra året fattade Iraks regering ett beslut om att Nineveslätten ska bli en egen provins, och inom ramen för Iraks konstitution tror Afram på ett utökat, lokalt, självstyre för regionen.

– Ur ett juridiskt perspektiv, att få en egen provins där man är i majoritet och kan styra sig själva – det skulle innebära jättestora möjligheter för de här grupperna att stanna kvar i landet, säger Assyriska Riksförbundets ordförande till Nyheter Idag.

Svenska medborgare redan på plats

Afram berättar att stödet från omvärlden i nuläget mestadels bara är av ekonomisk art, men att det ändå finns personer som själva åkt till Irak för att hjälpa till på plats.

– Än så länge handlar det om enstaka personer, men ju mer det här blir exponerat, ju mer lockande kan det bli att ansluta sig till, och hjälpa sitt folk. Man hjälper oskyldiga människor som har råkat illa ut till följd av vad den här terrorgruppen har gjort, avslutar Afram.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag