”Att tortera djur är en tuff och spännande lek i Mellanöstern”

Bild: Pixabay/Privat
  • Onsdag 25 sep 2019 2019-09-25
E-post 18071

Djurplågeri är en utbredd kulturell sedvana i Mellanöstern som bygger på okunskap och rädsla för djur. Därför är det viktigt att utbilda och informera nyanlända om den svenska synen på djurskydd, menar debattören Naima Bahnam Johansson.

Till alla djurägare och djurvänner!

Jag tvekade inför att skriva dessa rader, men samvetet gnagde. Jag har nämligen själv sett hur vissa barn/ungdomar misshandlar djur, och dessutom tävlar om vem som är grymmast och misshandlar mest.

Att tortera och skada djur inte bara är vanligt i Mellanöstern, det anses dessutom som en tuff, spännande och rolig lek som många barn och ungdomar ägnar sig åt, för att uppfattas som modiga och starka.

En stor del av dessa djurplågare är, hur ofattbart det än må låta, helt övertygade om att djur inte kan känna smärta och att de heller inte har känslor.

Den som protesterar när djurplågeri sker anses därför löjlig och kan bli mobbad tills han faller för grupptrycket och börjar delta i djurplågeriet, allt för att få vara en i gänget.

Att plåga djur förekommer mest bland män och ungdomar. De är rädda för djur och har fobier för dem på samma sätt som vissa människor är rädda för spindlar och ormar.

För att komma över rädslorna går de till angrepp, i övertygelsen att rädslan botas genom att plåga och misshandla djuren. Då känner de sig starka och modiga.

Jag kan bara berätta hur synen på djur är i Mellanöstern, där jag själv kommer ifrån. Naturligtvis delar inte alla människor därifrån denna syn på djur. Men att värna försvarslösa djur är absolut inte en självklarhet i många länder.

Dessutom anses vissa djur, inom en del religioner, vara orena, som exempelvis grisar och hundar. Om den troende har mött, eller sett en hund eller gris, kan de tro att deras böner inte nått fram. Hatet mot djur har således i vissa fall en religiös grund.

Därför är det av stor vikt med utbildning och information till nyanlända, oavsett var de kommer från. Denna kulturella syn på djur är nämligen helt oacceptabel i Sverige.

Annars är jag rädd för att det djurplågeri som utövas av nya svenskar även sprider sig till ungdomarna som har bott här hela sitt liv, så att vi på sikt får en snedvriden syn på djur även här i Sverige.

Om debattören

Naima Bahnam Johansson är fritidspolitiker för SD. Artikeln har tidigare publicerats som ett inlägg på Naimas Facebooksida.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag