Avhandling om Muslimska brödraskapet utreds av åklagare

Sameh Egyptson. Foto: Nyheter Idag
  • Onsdag 21 feb 2024 2024-02-21
E-post 0

Åklagare Pia Björnsson har inlett en förundersökning om Sameh Egypstons uppmärksammade avhandling om Muslimska brödraskapet, som lades fram vid Lunds universitet förra året.

– Jag anser att jag forskat inom ramen för akademisk frihet. Det här är ett försök att avskräcka forskare från att arbeta med viktiga samhällsfrågor, säger Egyptson till Dagens Nyheter.

I februari förra året lade forskaren Sameh Egyptson fram avhandlingen ”Global politisk islam? Muslimska brödraskapet och Islamiska förbundet i Sverige” vid Lunds universitet.

I avhandlingen drev Egyptson, som är teologie doktor vid Lunds universitet, tesen att Islamiska förbundet utgör en svensk gren av Muslimska brödraskapet, vilket innebär Sverige infiltrerats av politisk islam.

I avhandlingen namngavs flera personer som verksamma i Islamiska förbundet i Sverige eller någon av Islamiska förbundets underorganisationer, vilket ledde till flera anmälningar till Överklagandenämnden för etikprövning (Önep), som menade att Egyptson behandlat känsliga personuppgifter kopplat till religion och personuppgifter om lagöverträdelser i avhandlingen.

Detta kräver normalt att man söker tillstånd hos etikprövningsnämnden, vilket Egyptson inte hade gjort. Egyptson anser emellertid att lagen om etikprövning inte kan tillämpas då han påbörjade forskningen 1999, fem år innan lagen trädde i kraft, samt att de uppgifter han använt i forskningen inte är att bektrakta som känsliga.

Nu inleder åklagare Pia Björnsson en förundersökning om Egypstons avhandling. Förundersökningen handlar om huruvida Egyptson hade tillstånd för forskningen och ska inte beröra själva innehållet, säger Björnsson till SvD.

I nuläget finns ingen misstänkt för brott, och om det skulle visa sig att ett brott har begåtts är det oklart om Egyptson, hans handledare eller någon annan är ansvarig, enligt åklagaren.

Egypston själv menar att det hela är ett försök att ”avskräcka forskare” från att arbeta med vissa frågor.

– Vi vill gärna veta var det här landar. Jag anser att jag forskat inom ramen för akademisk frihet. Det här är ett försök att avskräcka forskare från att arbeta med viktiga samhällsfrågor, säger han till Dagens Nyheter.

Läs även: Egyptson: Så länge det finns identitetspolitik kommer islamister ha inflytande

Läs även: Egyptson höll föresläsning i riksdagen – inga rödgröna politiker på plats

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag