Bard & Co: Från klasskamp till könskrig – det historiska bottennappet i SVT

Bild: Mikolai Berg/Privat
  • Tisdag 27 feb 2024 2024-02-27
E-post 0

Tack, Sveriges Television! Och framför allt tack, SVT Agenda! Söndagen den 18 februari 2024 kommer att gå till historien som det verkliga och nödvändiga bottennappet. Aldrig tidigare har ett tv-program varit så dränkt i både köns- och klassförakt, och så översittande utifrån den småborgerliga nutidsnormen att vänstern är kvinnlig, grön, bildad,  tjusig och märkvärdig, medan högern är manlig, brun, obildad, ondskefull och vulgär.

Det hade ju varit okej om programmet bara hade varit en simpel sagostund, för det var ju onekligen där den intellektuella nivån befann sig, men nu handlade det dessvärre om blodigt allvarlig realpolitik. Och vi högergrabbar, och väldigt många högerkvinnor med oss, har vaknat och finner oss inte i detta elände längre. Vi har aldrig bett om något könskrig. Vi älskar och respekterar kvinnor som våra jämlikar. Men därmed har vi också rätt att ställa samma intellektuella krav på dem som vi ställer på oss själva. 

När vänstern togs över av den akademiska medelklassen från arbetarklassen på 1980-talet så försvann den rättmätiga klasskampen och ersattes av ett sammelsurium av olika kamper för alla möjliga sorters påstådda oförrätter, där den feministiska agendan sattes främst. Till slut blev till och med feminismen upphöjd till en statsideologi som kunde förklara allting som var fel med samhället. Det vill säga att alla fel var männens fel.

Ingen kan göra karriär på ett krig som redan är vunnet och borde avslutas. Så när den klassiska feminismen plockade hem sina segrar, och kvinnor hade fått samma möjligheter som män på alla områden i samhället, då skiftade feminismen växel och stöptes om till “radikalfeminism”. Och här öppnades snabbt många karriärmöjligheter. “Patriarkatet” var plötsligt ständigt närvarande, skulle aldrig gå att besegra eller kunna fördrivas ur samhällskroppen, och feminister kunde ta över och styra allting utifrån denna märkliga spökjakt. För evigt. Endast män som accepterade denna vidskeplighet, som t ex den klassföraktande sociologen Lukas Gottzén hos SVT Agenda, fick fortfarande öppna käften.

Det perfekt könsneutrala begreppet “relationsvåld” ersattes i lagboken av neologismen “mäns våld mot kvinnor”. Vilket innebär att även om en kvinna slår en man i en relation så byter de juridiskt kön så att det ändå är mannen och inte kvinnan som är skyldig. Därför att relationsvåld per definition är “ett patriarkalt förtryck”, det är alltid mannens fel. Därmed befästes sagan om att kvinnan är god och mannen är ond i själva lagboken. Kvinnojourerna kunde jubla när de dränktes i statliga bidrag. Mansjourerna får fortfarande inte ett öre.

Läs även: Bard och Widblom: När prinsessan blev tyrannen

Följderna för vårdnadstvister och sexbrottsdomar lät inte vänta på sig. De senaste åren har vi till exempel sett en explosiv ökning av antalet män som fälls för sexbrott utan minsta bevisföring. Det räcker med att kvinnans och mannens ord står mot varandra, enligt de senaste direktiven ska alltid kvinnans historia gälla i dessa lägen, även om hon isolerats från män på en psykmottagning. Några bevis utöver hennes berättelse behövs inte. Svenska domstolar fylls alltså av häxprocesser, men denna gång riktade mot unga män. Att oskyldiga killar döms spelar ingen roll, eftersom det högre syftet är kampen mot patriarkatet som de är födda att tillhöra. De är alltså födda skyldiga.

Så är någon förvånad när arbetarklasskillarna inte känner igen sig i vänstern längre och flyttar högerut (högutbildade män har alltid röstat höger, ett faktum som i sig fullständigt pulvriserar programmets bisarra teser)? Den aktuella utvecklingen sammanfaller ju till 100% med Sverigedemokraternas framväxt i Sverige. Bland unga grabbar idag väljer 80% mellan Jimmie och Ulf när du frågar dem om partisympatier. SVTs journalister borde väl finna detta intressant att undersöka? Men nej då. Det är bara banal propaganda som gäller.  Kvinnor är vänster och goda och killar är höger och onda och så är det med det.

Detta alltså hos ett Sveriges Television som försörjs av  hårt arbetande högerkillars skatter. För nej, killarna är inga bittra förlorare som SVT Agenda beskriver dem, utan bara trötta på lögner och häxjakter.  Så tack, SVT Agenda, för att ni blottar ert köns- och klassförakt med sådan grotesk tydlighet. Könskriget är djupt tragiskt och måste få ett slut. Och det börjar med att feminismens låtsassoldater blir av med sina feta statliga underhåll. Det vore inte en dag försent.

Läs även: Bard & Widblom: Så blev könskriget blodigt allvar

Om debattörerna

Alexander Bard, filosof och författare

Viktor Widblom, idrottsvetare

Mosa Mazroui-Sebdani, systemutvecklare och debattör

Jonathan Björnhager, kulturpolitiker VGR (SD), kreatör och debattör

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag