Berggren: Svagt när Reinfeldt försöker kommentera Trump

Bilden är ett montage Foto: Kilian Munch CC BY-SA 2.0/Privat Flickr Ramanathan Kathiresan
  • Lördag 4 apr 2020 2020-04-04
E-post 3504

Det var inte mycket som blev rätt när förre statsministern Fredrik Reinfeldt försökte sig på att kommentera USA:s president Donald Trump i TV4:s ”Efter Fem”. Reinfeldt slängde ur sig diverse vilseledande och slarviga påståenden som Nyheter Idags krönikör Ronie Berggren nu faktagranskat.

I en intervju på TV4:s ”Efter Fem” den 1 april var tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt inbjuden som gäst. Reinfeldt skriver för tillfället en bok om det uppkommande amerikanska valet med sin son Gustaf. Under intervjun bjöd Reinfeldt på många hisnande och felaktiga uttalanden om USA:s president Donald Trump.

Reinfeldt sa bland annat att Trump utmanar den etablerade världsordningen, att han brister i respekt för konstitutionen, att han antytt att han vill sitta längre än två mandatperioder, att han kanske kommer att skjuta upp valdagen den 3 november och att han spridit information om att dricka malaria-medicin för att bota Covid-19 vilket lett till en persons död.

Låt mig granska Fredrik Reinfeldts påståenden punkt för punkt.

• Att Donald Trump skulle utmana den ordning som rått sedan Andra världskriget, när USA tog militärt ansvar över hela världen och bar upp de internationella institutionerna, är teser som drevs som demokratisk valpropaganda från 2016

Så här fyra år senare så vet vi att Trump inte har gjort det. USA har inte lämnat Nato. Militärparaplyet i Asien är lika starkt som förr. Trump konfronterar tydligt världens största diktatur, Kina. När Trump tillträdde trappade han upp kampen mot Islamiska staten.

Däremot är Trump, precis som Bushadministrationen var, kritisk till politiseringen av internationella institutioner; till det ensidiga fördömandet av Israel i FN:s institutioner, till ett Europa som vill åka snålskjuts på USA utan att själva täcka upp vare sig med betalning eller militär.  Tydligast synliggjort i kampen mot Islamiska staten där Donald Trump gång på gång sagt att om Europa inte tar ansvar för de tillfångatagna IS-krigarna så kommer USA att lämna området och jihadisterna släppas fria.

• Det finns ingenting alls som tyder på att Trump har större bristande respekt för konstitutionen än någon annan amerikansk president. Under 1900-talets historia så är det tvärtom demokratiska presidenter som saknat respekt för konstitutionen.

De har ansett att konstitutionen så som den är skriven är utdaterad och måste omtolkas. De skapade till och med ett ord för omtolkningen, ”ett levande dokument”, för att slippa behöva tolka saker som exempelvis andra konstitutionstilläggets cementerande av rätten att bära vapen, bokstavligt.

Demokraternas mest ikoniske president Franklin Delano Roosevelt, FDR, var den förste att gå emot USA:s förste president George Washingtons exempel med att sitta bara två mandatperioder. Något republikanerna sedan satte stopp för genom att införa det tjugoandra konstitutionstillägget som förbjuder en president att sitta mer än två ämbetsperioder.

Men det är ett konstitutionstillägg, som konstitutionen ger Kongressen och delstaterna makt att förändra. Ett förslag av en förändring av det tjugoandra konstitutionstillägget vore alltså inget brott mot konstitutionen.

FDR ville också aktivt stöpa om hela Högsta Domstolen för att på 1930-talet skydda sitt ekonomiska program, The New Deal, från konservativa domare som ansåg att The New Deal bröt med de ramar konstitutionen satte upp för den federala regeringen. FDR försökte öppet politisera Högsta domstolen på tydligast tänkbara sätt.

Trump skämtar om sådana saker, men han är inte ens i närheten av att göra något likadant. Att Trump skämtar är viktigt att betona för det gjorde inte FDR. Här en intervju från i somras med Chuck Todd på NBC:s Meet the Press, där Trump är väldigt tydlig med att han skojar och förklarar också varför han skojar:

 

Det bör också sägas att USA:s institutioner är väl skyddade av den trefaldiga maktfördelningen mellan President, Högsta Domstol och Kongress, vilket i praktiken innebär att en president kan prata hur han vill, men sällan göra vad han vill. Inte ens när denne likt FDR, inte skämtar.

• Reinfeldt har också vilda spekulationer – och som jag ska visa helt grundlösa – om att Donald Trump skulle kunna använda Corona-krisen för att skjuta på valdagen den 3 november. De som kommer att skjuta upp valdagar är Demokraterna i sina primärval eller olika delstaters guvernörer.

Det är djupt problematiskt, men förståeligt på grund av den rådande coronakrisen. Det är också upp till partierna och guvernörerna att på egen hand besluta om.

Att däremot skjuta upp den federala, nationella, valdagen, som i år infaller den 3 november, är inget som president Trump kan göra, av den enkla anledningen att det är en federal lag. Något som bland annat New York Times uppmärksammat, med anledning av just Corona-krisen.

Valdagen kan bara förändras genom en ny lag stiftad av Kongressen. På den specifika frågan om presidenten kan skjuta på dagen med en exekutiv order så skriver New York Times:

”No. The president has a lot of power, but when it comes to elections he is far more constrained than the governor of Louisiana.”

Om Fredrik Reinfeldt kunnat amerikansk författningsjuridik, eller bara kunnat USA:s konstitution, så skulle han överhuvudtaget inte ens slängt ur sig det där påståendet. Så nej, den här diskussionen finns faktiskt inte på allvar i USA, mer än möjligen i någon hysterisk tidningsrubrik.

• Vidare säger Fredrik Reinfeldt att Donald Trump är en auktoritär populist. Trump är inte auktoritär. Han är en amerikansk president, bunden av samma konstitutionella ramar som alla andra presidenter har varit. Personen Trump står inte över ämbetet.

Däremot är personen Trump onekligen en populist. Det finns många amerikanska presidenter som har varit det. Populism innebär att spela ut en specifikt gynnsam väljargrupp mot en annan för att själv få makt. Det är en del av alla demokratier – men i synnerhet den amerikanska demokratin, där så mycket handlar om just gruppintressen.

När Fredrik Reinfeldts favoritpresident Barack Obama valdes 2008 red han fram på en svart populistvåg. Obama var svart, man ville få en svart president, sakfrågorna hamnade mer i andrahand.

Men detta, likt Donald Trumps populism, är ingen auktoritär populism av det slag fascister använder sig av för att få enväldig makt. Det är en demokratisk populism för att kunna bli en demokratiskt vald ledare inom ett system där ledarens makt är fjättrad av lagar och maktdelning. Det folk som tillsätter en sådan ledare har samma makt att avsätta.

Att som Fredrik Reinfeldt gör, blanda ihop detta med auktoritär populism visar på djupt bristande förståelse för vad demokrati är och en mycket grund insikt i amerikansk politik.

• Att Trump slänger ur sig påståenden på sätt andra presidenter efter TV-medias inträde inte gör råder inga tvivel om. Men i intervjun på TV4 är det Fredrik Reinfeldt som verkligen raljerar med fakta. Han sprider – faktiskt – desinformation. När han säger att Trumps väljarbas bara är 20-25 procent av amerikanska folket, så är det korrekt.

Men det stämmer på alla amerikanska presidenter. 2008 röstade cirka 60 procent av det amerikanska folket. Av dessa 60 procent fick Barack Obama 53 procent och republikanen John McCain 46 procent.

Det innebär alltså att Barack Obama röstades fram av drygt 30 procent av det amerikanska folket. Vilket visserligen var något mer än stödet för Donald Trump 2016, men likväl är skillnaden marginell. Båda presidenter röstades fram genom det system som Förenta staterna tillämpar.

• Fredrik Reinfeldt får också faktan fel när det gäller Corona-viruset. Trump införde ett inreseförbud mot Kina i januari. Han upprättade en task force för att hantera situationen i tidigt skede. Däremot är det sant att Trump tonade ner farhågorna. Det gör alla presidenter för att lugna och inte skapa panik, oavsett vilken kris som än gäller. George W Bush gjorde det vid 9/11-attacken och Donald Trump, likt statsminister Stefan Löfven och dennes statsepidemiolog, har gjort det i denna kris.

Men det betyder inte att man inte tar problemet på allvar. Det har Donald Trump gjort. Kanske inte på så stort allvar som borde ha gjorts, men vilka länder i världen utanför Sydkorea och Taiwan gjorde egentligen det?

Sverige och EU gjorde det verkligen inte.

• Reinfeldt hävdar att Trump uppmanat folk att det skulle kunna gå att dricka malariamedicin och att en man avlidit som följd. Ur intervjun i TV4:

Reinfeldt: ”(Trump) har ju nu dagliga presskonferenser där han sprider förvirring med att, han har läst någon hemsida där han bland annat hade fått information om att man möjligen kunde dricka malariamedicin och det skulle kunna bota. Det är ju bara att skicka vidare ren desinformation som dessutom är farlig, vi har till och med en person i Arizona som avlidit som gjorde som presidenten sa.”

Ren lögn. Så sa inte Trump på sin presskonferens den 19 mars när han pratade om hydroxiklorokin. Han sa att det var en malariamedicin som funnits länge där man vet mer om medicinen än man gör om helt nya mediciner. Denna medicin ville Trump se göras tillgänglig via Food and Drug Administration (FDA). Något som nu har skett. Mannen som olyckligtvis dog i Arizona, dog inte för att han gjorde som Trump sa, utan för att han agerade vansinnigt tanklöst.

Mannen och hans fru fick inte malariamedicin utskriven av en doktor, de gick till en butik och köpte ett medel där ämnet stod i innehållsförteckningen, ett medel tänkt att användas på sjuka fiskar, och drack sedan det. Frun som överlevde skyllde på Trump och det blev naturligtvis slagkraftiga rubriker. Men Trump sa faktiskt ingenting om att på egen hand traska iväg och halsa i sig kemisk fiskmedicin.

• Reinfeldt avslutar med att säga att Trump ”inte (är) en president för svåra tider och för krishantering”. Det är precis på motsatt sätt. Trump har visat sig vara en utmärkt krishanterare. Han är handlingskraftig när det verkligen gäller, på ett sätt som mer akademiskt lagda presidenter inte är, men som republikanska presidenter ofta brukar vara.

Trump har inom loppet av veckor och dagar mobiliserat hela USA i ett ”krig mot Corona-viruset”. Näringsliv, delstater och federal regering. Alla tillsammans på ett sätt fallet inte är här i Sverige, där den stora majoriteten är passiva i väntan på nya direktiv från den enda statliga myndighet som pumpar ut sådana. Trumps förtroende har ökat markant efter krisen, där en stor allmänhet anser att han hanterar krisen bra.

• Det är tyvärr inte första gången en dåligt påläst Fredrik Reinfeldt sprider felaktigheter om amerikansk politik och Donald Trump.

I början av mars påstod Reinfeldt att Donald Trump sagt att hela Corona-virus-problematiken var en bluff.

Så sa inte Donald Trump. Det var en nidbild, en halmdocka, som de demokratiska presidentkandidaterna och somliga vänsterliberala journalister slängde ur sig.

Vad Donald Trump däremot sa, var att Demokraterna politiserade Corona-krisen och att denna var deras nya ”hoax” för att försöka sätta dit honom på samma sätt som de gjort med Rysslandsutredningen och riksrättsprocessen.

Nu vill de använda Corona-krisen i samma syfte. Det var vad Donald Trump sa och när demokrater som Michael Bloomberg felaktigt försökte hävda att Trump sagt att Corona-viruset var ”en bluff” så blev de rättade av journalister, på exempelvis CBS 60 Minutes:

Även i detta avseende spred Fredrik Reinfeldt alltså felaktig information, falska nyheter. Man kan fråga sig vem det verkligen är som ”raljerar med fakta”?

Så för att sammanfatta: Fredrik Reinfeldt ger varken en sann eller korrekt bild av Donald Trump och kokar ihop fakta med rykten till en egen soppa.

Tilde de Paula Eby avslutar samtalet med Reinfeldt med att säga att det ska bli spännande att läsa boken när den kommer ut.

2017 skrev även jag en bok om ett amerikanskt presidentval, närmare bestämt om valet år 2000 och George W. Bush. Jag ringde Sveriges Radio och berättade om boken, som till en början blev mycket entusiastiska. När de sakta insåg att det var en bok som var positiv till Bush och till republikanerna, så frågade de: ”Är du objektiv?” Jag svarade att boken var en pro-republikansk bok, men att jag var saklig.

De sa ingenting om att det skulle bli spännande att läsa boken utan samtalet avslutades och något mediautrymme fick jag inte. Ingenting tyder på att Fredrik Reinfeldts bok är objektiv eller neutral, av allt att döma framstår den inte ens saklig. I konsekvensens namn borde det ha påpekats.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag