Beviset: Här beställer Åsa Regnér (S) skandalbroschyren ”till dig som är gift med ett barn”

Foto: socialstyrelsen.se samt Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons
  • Torsdag 29 mar 2018 2018-03-29
E-post 11621

SVERIGE Det var Sveriges fram till nyligen barn- och äldreminister Åsa Regner (S) som skriftligen beställde skandalbroschyren med ”information till dig som är gift med ett barn”. Det meddelar Socialstyrelsen själva i ett pressmeddelande under torsdagen.

Det var i februari förra året som regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram information till den som är gift med ett barn. I uppdraget ingår att utreda omständigheter runt barnäktenskap i Sverige. Det står även i klartext att regeringen vill veta mer om bedömningar där socialtjänsten finner det lämpligt att en maka lever tillsammans med det gifta barnet i Sverige.

”Exempel på viktiga frågor är att undersöka om och på vilket sätt en skyddsbedömning gjorts, hur socialtjänsten resonerat för att komma fram till lämplig placeringsform, vilken bedömning som ligger till grund för förekommande fall av samplacering av barn, som uppger sig vara gifta, med barnets make/maka, hur gode män ställt sig till en sådan samplacering samt på vilket sätt principen om barnets bästa beaktats”, står att läsa i uppdraget.

Brevet från regeringen till Socialstyrelsen är skickat av ingen mindre än dåvarande barn- och äldreminister Åsa Regner (S).

+ PLUS Ta del av Åsa Regners skandalbeställning av omtalade broschyren – på regeringens brevpapper

En del av uppdraget går även ut på att ta fram relevant information för den som har gift sig med ett barn. Resultatet har mynnat ut i en skandalbroschyr som uppmärksammats under torsdagen och som inte oväntat mött stor kritik. Under torsdagen meddelar också Socialstyrelsen att de drar tillbaka skandalbroschyren.

– Materialet har väckt starka reaktioner och många synpunkter. Vi drar tillbaka materialet och ser över det, säger Petra Rinman, enhetschef för kunskapscentrum för ensamkommande barn.

Socialdemokraten Åsa Regnér, som står bakom uppdraget till Socialstyrelsen, lämnade nyligen sin roll som barn- och äldreminister till förmån för ett toppjobb i FN. Nyligen mötte Socialdemokraterna stor kritik när de inte ställde sig bakom ett tillkännagivande i riksdagen om ett totalförbud för barnäktenskap i Sverige.

Då gick tidningar som Metro och Aftonbladet ut till regeringens försvar där de dementerar att Socialdemokraterna och den rödgröna regeringen är positivt inställda till barnäktenskap. Migrationsminister Helene Fritzon bedyrade då även under en frågestund i riksdagen att regeringen inte ser mellan fingrarna om barnäktenskap.

+ PLUS Ta del av Åsa Regners skandalbeställning av omtalade broschyren – på regeringens brevpapper

Nyheter Idag söker Socialdemokraterna för en kommentar.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag