Busch (KD): Inför Lex Adriana-lagar

Foto: Kristdemokraterna
  • Fredag 21 aug 2020 2020-08-21
E-post

SVERIGE Stefan Löfvens regering är svag. Det sade KD-ledaren Ebba Busch i sitt sommartal där hon även talade om ett kommande regeringsalternativ tillsammans med Moderaterna. Busch föreslog också att en rad nya lagar, som exempelvis anonyma vittnen, ska införas och få namn efter den 12-åriga flicka som mördades i Norsborg, Lex Adriana.

Den röda tråden i Ebba Buschs sommartal var att Stefan Löfvens regering i fråga efter fråga visat sig svag och saknat kraft och förmåga. Bland annat kritiserade hon Löfven för bristande förhandlingsförmåga mot EU som enligt Busch lett oss till tröskeln till en europeisk ”superstat”. Oförmågan att lösa de växande vårdköerna var en annan. Och den grova kriminaliteten som skördar oskyldiga offer en tredje.

– För bara dagar sedan mördades en 12-årig flicka av automateld vid en snabbmatsrestaurang. Hon spelade handboll. Hennes vänner berättade att hon planerade en ”sleep over” för att fira sin kommande födelsedag, sade Busch.

– Man brukar säga att den bästa av planer kan sänkas av ett svagt ledarskap. Men idag saknar rikets styre såväl plan som ledarskap.

Busch menade i sitt sommartal att KD försökt att föra en konstruktiv dialog med Löfven och regeringen under vårens coronakris. Men att man möts av passivitet.

– Jag tror inte det är av illvilja. Jag tror inte Stefan Löfven vill något ont. Jag tror det beror på att regeringen är så splittrad, rådvill och sönderförhandlad att den saknar förmågan att möta nya problem. Därför är dess första reaktion alltid att ducka och delegera, sade Busch.

Den gamla kristdemokratiska frågan om att flytta ansvaret för sjukvården från landsting/regioner till staten lyftes också.

– Det finns många saker att lära sig av denna pandemi. En av de viktigaste är att vi behöver förändra hur sjukvården är strukturerad i Sverige. Landstingen har sin bästa tid i backspegeln, sade Ebba Busch som sedan ägnade en stor del av sitt tal åt det grova våldet och oskyldiga som mördats.

– Ahmed Obaid var sexton år och väntade på bussen när kulorna tog hans liv. Ingen har dömts för brottet. Karolina Hakim höll sitt nyfödda barn i armarna när hon sköts ihjäl på öppen gata. Ingen har dömts för brottet. Och nu Adriana Naghei – 12 år gammal. Ihjälskjuten när automatvapen smattrade från en förbikörande bil.

Ebba Busch förklarade att hon vill se en rad lagändringar för att knäcka gängen. Bland annat handlar det om kronvittnessystem – att en åtalad kan få lägre straff mot att denne vittnar –, anonyma vittnen och att införa en brottrubricering som ska heta ”hindrande av rättvisa” vilket innebär att den som exempelvis ger ett falskt alibi kan dömas till fängelse.

– Flera av dessa förslag har riksdagen lämnat tillkännagivanden om eller finns redan utreda. Men regeringen agerar inte. Dessa lagar vill vi samla under namnet Lex Adriana, eller Adrianalagarna. För hennes liv var värdefullt. Och i Sverige ska rättvisa skipas, sade Busch.

I regeringsfrågan var Busch tydlig med att hon vill se ett alternativ till januaripartierna – Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna. Och Buschs alternativ består av KD och M.

– Det är nu ungefär två år kvar till den ordinarie valdagen. Vårt fokus nu kommer vara att säkerställa att väljarna vet att det finns ett samkört, startklart och reformredo alternativ till januaripartierna, sade Busch.

Relationen till SD berördes inte mer än indirekt – Busch lovade en långsiktigt hållbar politik. Vilket skulle kunna tolkas att det kommer att krävas ett brett parlamentariskt stöd och då

– Vi kommer ta ansvar för att säkra en långsiktigt hållbar politik inom de tre områden där januaripartierna misslyckats som värst – sjukvården, migrationen och för arbetslinjen.

Lex Adriana

Ur Kristdemokraternas PM om Lex Adriana:

Förändra omedelbarhetsprincipen
Omedelbarhetsprincipen bidrar till gängens tystnadskultur och försvårar bevisning, till exempel genom att vallningsfilmer inte alltid kan visas som bevis.
Principen bör förändras så att förhör som genomförts innan rättegången kan åberopas som bevis under rättegången. Till exempel ska videoförhör kunna göras i närhet till brottstillfället och sedan visas upp i rätten. Videoförhör bör också göras tidigare med vittnen för att på så vis hindra dem från yttre påverkan. Detta finns utrett sedan 2017. Åklagarmyndigheten, Polis och Tullverket är alla positiva till förslaget. Regeringen har dock inte gått vidare. Kristdemokraterna vill lagstifta om detta så snart som möjligt.

Utred möjligheten att undanhålla material från den misstänkte
I Danmark kan den misstänkte undanhållas viss bevisning av rätten. Försvararen kan också åläggas att inte delge sin klient vissa delar av bevisning. Om ett förhör genomförs som sedan ska åberopas som bevisning, får den misstänkte utestängas från detta. Denne får också förvägras att ta del av anteckningarna från ett sådant förhör. Detta för att hindra bland annat att den tilltalade skrämmer ett brottsoffer till tystnad. Möjligheten att undanhålla bevisning gäller bara vid mycket grova brott, med över sex års fängelse i straffskalan. Det är alltså en hårt reglerad möjlighet. Kristdemokraterna vill utreda om systemet ska införas i Sverige.

Inför anonyma vittnen
Kristdemokraterna har under flera år fört fram krav på att anonyma vittnen ska införas i svenska domstolar. Systemet skulle kunna användas vid den allra grövsta brottsligheten, där rätten har skäl att anta att vittnet skulle råka ut för repressalier innan eller efter rättegången. Norge, Danmark och Nederländerna har anonyma vittnen. Möjligheten är också godkänd av Europadomstolen, givet att det rör sig om speciella omständigheter.

Inför kronvittnen
Genom en modell med kronvittnen kan man krossa kriminella gäng genom att vända medlemmar mot varandra. Förslaget innebär att man inför en möjlighet till viss strafflindring för en person som döms för brott förutsatt att han eller hon medverkar vid utredning kring andra personers brottslighet.

Inför brottsrubriceringen ”Hindrande av rättvisa”
Det är idag inte straffbart att ljuga i polisförhör som inte sker under ed. Man kan således till exempel fabricera falska alibin och allvarligt försvåra brottsutredningar. Detta kan komma att skapa incitament för kriminella att hindra rättsväsendets gång genom att efter fällande dom skicka fram falska vittnen som stör utredningen och i värsta fall bidrar till att en dömd person blir friad på falska grunder. Kristdemokraterna menar att detta måste åtgärdas. Att falska uppgifter lämnas av personer som inte är misstänkta för brott är ett stort problem. Det bör tillsättas en övergripande utredning om hur hindrande av rättvisans gång kan stoppas, som kan komplettera lagstiftningen kring falsk tillvitelse, skyddande av brottsling, mened med mera.

Begränsa straffrabatterna
Kristdemokraterna vill avskaffa åldersrabatten, kraftigt begränsa mängdrabatten och lägga mer vikt vid försvårande omständigheter snarare än vid förmildrande.

Gör det olagligt att rymma
I Sverige är det inte ett brott att rymma från exempelvis en anstalt. De disciplinära åtgärder som i dagsläget är den enda påföljden för en rymning/avvikelse duger inte. En kriminalisering av rymning/avvikelse ger inte enbart en tydlig påföljd, det ger också polisen tillgång till hjälpmedel – exempelvis telefonmasttömning för att spåra den förrymde - som behövs för att en rymmare/avvikare kan gripas och därefter avtjäna sitt straff.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag