C, S och SD framåt i SCB:s partisympatiundersökning

Foto: Faksimil SCB.se
  • Torsdag 1 jun 2017 2017-06-01
E-post 769

SVERIGE Kraftigt nedgång för Moderaterna i SCB:s senaste partisympatiundersökning. Centerpartiet och Sverigedemokraterna går framåt. Socialdemokraterna blir störst och Sverigedemokraterna blir näst störst.

Sveriges Statistiska Centralbyrås stora partisympatiundersökning för maj 2017 är nu publicerad. Undersökningen genomförs en gång i halvåret, i maj och i november och urvalspersonerna deltar i flera omgångar av undersökningarna, något som gör det möjligt att kunna se hur väljarsympatier förändras.

Jämfört med SCB:s senaste partisympatiundersökning har det skett stora förändringar, man bör dock ha i beaktande att den utkom i november 2016 och att det hänt en del i svensk politik sedan dess.

Resultatet är följande:

Maj 2017  Felmarg. Nov 2016
C 11,3 ±0,6 7,1
L 5 ±0,4 5,0
M 18,1 ±0,7 22,8
KD 3,2 ±0,4 3,1
S 31,1 ±0,9 29,2
V 6,3 ±0,4 7,7
MP 4,5 ±0,4 4,5
SD 18,4 ±0,8 17,3
Övriga 2,2 ±0,3 2,4

 

Undersökningen genomfördes genom att 8973 personer valdes ut genom slumpmässigt urval, av dessa svarade 4808 på undersökningen via webenkät eller telefonintervju, svarsandel motsvarar därmed 53,6 procent.

Frågan som ställts är ”vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval idag?”

SCB redovisar också könsskillnader i väljarsympatier där de flesta partiernas väljare är jämnt fördelade efter kön. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna sticker ut jämfört med de andra partierna där sympatierna är någorlunda lika oavsett väljarens könstillhörighet. I Miljöpartiets fall uppger 5,5 procent av kvinnorna och 3,5 procent av männen att de skulle rösta på MP. I Sverigedemokraternas fall uppger 14,6 procent av kvinnorna och 22 procent av männen att de skulle rösta på SD.

SCB_PSU_Kön

Klicka på bilden för förstoring.

Partisympatiundersökningen visar även nettoflöden mellan partierna, dvs hur väljarnas sympatier ändras från ett parti till ett annat.

scbflöde

scbflöde2

Klicka på bilderna för förstoring.

Ta del av hela partisympatiundersökningen här. Den 7 juni publicerar SCB:s nästa del av PSU där man redovisar hur väljarsympatier ser ut i olika demografiska grupper. SCB publicerar även resultaten av EU- och eurosympatier den 7 juni.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag