Cannabisens hemliga ingrediens som gör rökat både gott och nyttigt

Naturens egen medicin. Montage: Nyheter Idag
  • Måndag 4 jul 2016 2016-07-04
E-post 228

ALMEDALEN Vid ett seminarium anordnat av tidningen Syre presenterades THC:s lillasyster cannabidiol (CBD), en annan av huvudingredienserna i cannabis. Och CBD är viktigare än man tidigare trott när det kommer till att få ett skönt rus.

Cannabis innehåller 144 cannabinoider, de ämnen som på olika sätt bidrar till cannabisruset. Störst mängd finns det av THC, men på andra plats kommer CBD. CBD ensamt ger inget rus, och cannabisodlare fokuserar på att avla de fram de mest THC-potenta plantorna. Eftersom THC och CBD skapas på samma plats på honplantan, av samma ämne, innebär en ökning av THC-halten att CBD-halten minskar.

Men nu kan cannabiskulturen dra lärdom av ny forskning som gjorts av bland andra Amir Englund vid King’s College i London. Han är dagens talare, och han är psykofarmakolog, vilket innebär att han arbetar med att injicera folk med THC och andra roligheter för att se vad som händer.

Han börjar med att fastslå att det finns tre olika sorters röka. Hasch, ört och sensimilla, även kallat ”skunk”. Hasch är en kåda framställd av cannabisplantan. Med ört menas plantor som blivit befruktade och med sensimilla menas plantor som inte har blivit befruktade. Den hasch man testat i Nederländerna och i Storbritannien har varit importerad och innehåller nästan lika mycket CBD som THC. Ört innehåller lite CBD och sensimilla nästan ingenting. Skillnaden mellan hasch och de andra sorterna förklarar han med att de som odlar den cannabis som används till hasch, exempelvis i Marocko, är mer intresserade av kvantitet än kvalitet. Omvänt gäller för de plantor som drivs upp i Nederländerna.

Vad spelar då CBD för roll om det inte orsakar något rus? Jo, då måste först den så välkända ”haschpsykosen” nämnas. Mellan en halv och en procent av befolkningen kommer att uppleva psykotiska symptom någon gång i sina liv. Sannolikhet korrelerar dock med en hel del andra faktorer, bland annat cannabisbruk, som kan sägas tredubbla sannolikheten att någon kommer att drabbas av psykos.

– Men att ha syskon som drabbats av psykos tiodubblar risken, nämner Amir, som en jämförelse.

Och att bo i en storstad dubblar risken, och i Storbritannien kan karibisk etnicitet femdubbla risken. Det stod att läsa på en powerpoint som Englund visade under seminariet.

Många faktorer spelar alltså in, och korrelation är inte kausalitet, så det går inte att säga vad som orsakar vad. Men här kommer CBD in i bilden. Det har nämligen visat sig att en person som dagligen röker hasch inte lider ökat risk för psykos. CBD verkar antipsykotiskt, och studier har visat att det fungerar lika bra som vanlig antipsykotisk medicin, fast utan de biverkningar som då brukar följa, som viktökning, stelhet och impotens.

– Vissa män drabbas till och med av att deras bröst börjar producera mjölk, berättar Amir.

CBD hjälper dig även under ruset. Det förbättrar minnet avsevärt och dämpar paranoia. En försöksperson som injiceras med rent THC riskerar att få en mycket dålig upplevelse där man enbart känner obehag. En kombination med CBD åtgärdar detta.

CBD skyddar även mot beroende och kan i ren form använda som ångestdämpade medicin för människor som lider av social ångest som gör det svårt för dem att tala inför människor och liknande sociala situationer. CBD kan även fungera som epilepsimedicin för barn med svårbehandlad epilepsi.

– När företaget som utvecklar den här medicinen presenterade resultaten av den första studien dubblades aktievärdet över en natt, säger Amir.

Det finns i nuläget inget bra sätt att få tag på CBD. Cannabidiol-olja finns att beställa på nätet, men kvaliteten är osäker och mängderna små. För den som själv odlar cannabis är lärdomen att man bör låta befrukta plantorna för skönast, och nyttigast, effekt.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag