Cannabisodlingen blev en rejäl förlustaffär – tre döms till fängelse

Bilder ur förundersökningen.
  • Söndag 27 okt 2019 2019-10-27
E-post 191

SKARABORG Nyligen dömdes tre män för sin inblandning i en större cannabisodling som pågick på en gård i en liten by på vischan. Domen visar på flera speciella omständigheter när det gäller framställning av cannabis som gör att straffen mot odlare kan bli relativt hårda i jämförelse med andra narkotikabrott. Den här gången beslagtogs hela fastigheten.

Den 20 juni i år gjorde en polispatrull ett besök på den lilla gården en bit utanför Vara i Västergötland. Anledningen var att de uppmärksammats på onormalt hög elförbrukning i fastigheten det senaste halvåret. De knackade på dörren, och när den öppnades slog en kraftig cannabisdoft emot dem. Inne i huset fann de en pågående cannabisodling och mycket som tydde på att verksamheten skulle utvidgas. Bland annat hade ett dieselaggregat installerats för att lösa problemet med elen. Hade det varit i bruk från början hade odlingen kanske aldrig upptäckts.

Den pågående odlingen bestod av 39 plantor, och dessutom hittades knappt 250 gram torkad produkt i ett köksskåp. Man återfann också rester av 84 skördade plantor.

Grovt brott eller inte?
Gränsen mellan grovt narkotikabrott och narkotikabrott av normalgraden är inte helt skarp, och även om det finns riktlinjer för vilka mängder som omfattas av de olika rubriceringarna – för cannabis är ”gränsen” fem kilogram – är det av minst lika stor vikt om brottet har skett i vinstsyfte och om det pågått under lång tid.

I fall med cannabisodlingar gör man en uppskattning av mängden utifrån antalet plantor och deras potential. I det här fallet bar de plantor som växt till sig bäst i genomsnitt på 66 gram cannabisblommor, så genom att multiplicera denna mängd med antalet plantor fick man fram att det rörde sig om drygt 2,5 kilogram. För de 84 gamla skördade stammarna multiplicerades antalet med ett standardvärde på 57 gram per planta, vilket påstås visa att ytterligare 4,8 kg cannabis framställts på platsen. Sammanlagt handlar det alltså om 7,3 kg hypotetisk cannabis som männen döms för.

Tingsrätten konstaterar i domen att varken mängden eller THC-halten – som inte har undersökts – ensamt är avgörande för om brottet skall klassas som grovt eller ej. Tingsrätten drar slutsatsen att de ekonomiska investeringar som gjorts i fastigheten visar att syftet har varit att bedriva långsiktig verksamhet i vinstsyfte. I domen hänvisas också till att verksamheten ”måste ha krävt ingående kunskaper om cannabisodling” trots att de scheman för näringstillförsel med mera som de dömda använt sig av är enkelt tillgängliga för vilken nybörjarodlare som helst.

Vad som faktiskt har hänt med den cannabis som skördats tidigare är okänt.

Kännbara straff
Två personer dömdes för grovt narkotikabrott till fängelsestraff om knappt tre och ett halvt år. En tredje dömdes för medhjälp till ett års fängelse. Han hade endast vistats i Sverige en kortare tid och hans uppgift var i första hand bara att vattna plantorna. Han tycks inte haft någon ekonomisk vinning av verksamheten utöver gratis röka och boende.

De som dömdes för det grova narkotikabrottet förlorar även en hel del tillgångar. De rester man hittat av tidigare skördade plantor som motsvarade 4,8 kg beräknas ha gett inkomster på drygt 190 000 kronor, varför denna summa förverkas. Den av gärningsmännen som stod som ägare till fastigheten – som han köpte för 550 000 kronor – blir dessutom av med hela gården. Tingsrätten skriver i domen:

”Det saknas i och för sig särskild anledning att räkna med att fastigheten fortsättningsvis skulle komma till brottslig användning. Ladan och boningshuset har dock på ett avancerat sätt iordningsställts för narkotikaframställning och det har inte framkommit att fastigheten använts för annat än just detta ändamål. Därtill kommer att det har varit fråga om allvarlig brottslighet.”

Dessutom förverkas odlingsutrustning till ett värde om ungefär hundra tusen kronor.

Alla dömda är sedan tidigare ostraffade utöver några trafikförseelser, och båda huvudmännen arbetar och är stadgade i Sverige. Cannabisodlandet blev ingen vinstaffär för någon av dem.

Läs även: Rykte om cannabisodling var falskt – rånet gick åt skogen på alla sätt

Stöd Nyheter Idag

Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik och fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag