Carl Bildt om värdegrundsuppropet: Illojala tjänstemän bör säga upp sig

Foto: Nyheter Idag
  • Torsdag 27 sep 2018 2018-09-27
E-post 1120

”Skulle det vara så att man av personlig övertygelse inte klarar av denna lojalitet bör man självfallet säga upp sig”, skriver Carl Bildt (M) i ett blogginlägg med anledning av det interna värdegrundsupprop i regeringskansliet som Ledarsidorna.se avslöjade.

Efter att Ledarsidorna.se avslöjade det interna uppropet har reaktionerna varit starka. I uppropet antyds att icke-socialdemokratiska regeringar skulle kunna bli fientliga mot minoriteter, handikappade eller andra grupper. Samtidigt förväntas tjänstemän på regeringskansliet agera professionellt och framför allt opolitiskt.

Det interna uppropet är adresserat till Mikael Granholm, förvaltningschef i regeringskansliet. I uppropet ställs rakt ut en fråga om vad som gäller ”om lojalitetsplikten gentemot regeringen och arbetsgivaren RK skulle stå i konflikt med regeringsformens bestämmelse om människors lika värde, skydd mot diskriminering, eller RK:s medarbetarpolicy jämte plan för lika rättigheter och möjligheter – vad har företräde?”.

I ett blogginlägg riktar Carl Bildt (M) stark kritik mot tjänstemännens tilltag. Han konstaterar att tjänstemännen rimligen syftar på en eventuell tillträdande Alliansregering då det rimligen inte kan antas att Sverigedemokraterna väntas bli en del av ett kommande regeringsunderlag.

”Uppropet är utomordentligt anmärkningsvärt och bör leda till en djupgående debatt inom och utom regeringskansliet. Ytterst vittnar det faktiskt om bristande respekt för vårt parlamentariska och demokratiska systems sätt att arbeta”, skriver Bildt.

Vidare poängterar Bildt att de tjänstemän som inte kan lägga privata politiska åsikter åt sidan bör söka ett nytt jobb. Han gör en jämförelse med hur det sett ut i USA.

”Skulle det vara så att man av personlig övertygelse inte klarar av denna lojalitet bör man självfallet säga upp sig. Vi har ju sett ett antal sådana fall i den amerikanska diplomatin under den senaste tiden. Ett aktivt politiskt engagemang för sin övertygelse driver man då vidare på andra sätt”, fortsätter han.

Bildt konstaterar även att ”kvaliteten och kompetensen i hela vårt statsstyre riskerar att äventyras” och han efterlyser även en offentlig diskussion med de som är ansvariga för uppropet.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag