Centerpartiet bollar över frågan till Brå om brottsstatistik över ursprung

Hedin (t.v) och Danielsson (t.h). Foto: Pressbilder
  • Onsdag 18 jan 2017 2017-01-18
E-post 124

SVERIGE När SVT Nyheter ringde Centerpartiet var svaret nej till att ge Brå uppdraget att uppdatera brottsstatistik över ursprung. Men när Nyheter Idag mejlar Centerpartiet rättspolitiska talesperson Johan Hedin låter det något annorlunda. ”Min inställning (och Centerpartiets) är att BRÅ själva är bäst lämpade att avgöra vilken statistik som ska tas fram”, skriver han i ett mejl. Samtidigt trycker partikamraten Staffan Danielsson på för siffrorna ska publiceras.

Frågan om brottsstatistik över ursprung har kommit att bli ett hett diskussionsämne efter att SVT Agenda uppmärksammade frågan. Ingen ny statistik har presenterats från Brottsförebyggande rådet sedan 2005 varför krav har väckts om att uppdatera statistiken. Samtidigt har en majoritet av riksdagspartierna ställt sig negativa till att presentera sådan statistik.

Justitieminister Morgan Johansson (S) är en av de politiker som markerat hårdast motstånd.

– Det har gjorts både i Sverige tidigare och det finns otaliga internationella studier som alla visar ungefär samma sak. Att minoritetsgrupper ofta är överrepresenterade i kriminalstatistiken, men när man rensar för socioekonomiska faktorer så försvinner det nästan helt och hållet. Så den politiska slutsatsen som jag ska dra, den kan jag redan dra med de internationella och svenska studier som finns, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till SVT Nyheter.

Även Centerpartiet ställde sig negativa till att presentera en ny undersökning likt den Brå publicerade 2005. Det redovisar SVT Nyheter efter att de utfört en rundringning. Men när Nyheter Idag kontaktar Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin öppnar han för att statistiken ändå skulle kunna bli verklighet.

”Min inställning (och Centerpartiets) är att BRÅ själva är bäst lämpade att avgöra vilken statistik som ska tas fram för att denna ska kunna vara till hjälp för det brottsförebyggande arbetet”, skriver han i ett mejl till Nyheter Idag.

Ett liknande svar ger även Liberalernas rättspolitiske talesperson Roger Haddad till SVT Nyheter.

”Ska inte finnas några åsikter från lagstiftaren”

Frågan om statistiken har kommit att bli en snackis i sociala medier. Många debattörer som är emot att statistiken presenteras menar att det bakomliggande syftet med undersökningen är politiskt och att det kan bidra till att svartmåla grupper i samhället. Detta är något som även Hedin menar att man ska se upp med.

”De som av olika skäl inte gillar invandring brukar anföra invandrares överrepresentation i brottsstatistiken som skäl att minska invandringen, men man gör det då lite väl lätt för sig. Ett samband är inte nödvändigtvis ett orsakssamband. Samband kan förvisso vara intressanta ändå, men då finns det andra samband som kanske är mer intressanta än det faktum att någon har bytt levnadsland, eller att dennes föräldrar gjorde det”.

Samtidigt finns det andra faktorer som har en större betydelse för vilka grupper som riskerar att falla i kriminalitet, berättar Hedin.

”Ekonomiskt och socialt utanförskap är kända prediktorer för kriminalitet, liksom att ha minst en förälder som uppbär försörjningsstöd. Om jag minns rätt från senast jag läste en forskningsrapport kring detta är den absolut starkaste prediktorn skolmisslyckanden. Den som lämnar skolan med ofullständiga betyg löper större risk att utveckla kriminalitet än både barn till föräldrar med försörjningsstöd och den som invandrat till Sverige, eller är barn till någon som har invandrat till Sverige”.

Staffan Danielsson (C): ”Ska väldigt mycket till för att hemlighålla statistik”

Förutom att SD tidigare har drivit på om att Brå ska publicera en ny undersökning likt den från 2005 har även Centerpartiets riksdagsledamot Staffan Danielsson drivit linjen. Han har då drivit på den linjen som enskild riksdagsledamot. När Nyheter Idag talar med Danielsson hoppas han att de senaste dagarnas debatt ska kunna resultera i att en uppdaterad studie presenteras.

– Det har varit, som du vet, väldigt svårt att diskutera migration och anpassning till EUs regelverk, som jag har hävdat sen 2012 någonting. Det är åsiktskorridorer och sådär. Det här är också en fråga som är väldigt känslig. Jag tycker inte den är det, men den anses vara det, säger han om brottsstatistiken.

Och för Danielsson är det en liberal princip att presentera så mycket information det bara går, även om vissa delar kan uppfattas som obekväma.

– Min ingång i det här är helt enkelt den att vi lever i ett öppet demokratiskt samhälle och ett sådant samhälle ska spegla verkligheten som den är, via statistisk verksamhet och via analyser. Det ska väldigt mycket till för att man ska hemlighålla statistik som man samlar in. Det gör man just nu.

Men Danielssons partikamrat Hedin menar att frågan inte är lika självklar när den betraktas ur ett liberalt, eller för den delen libertarianskt, perspektiv.

”Om det är liberalt eller inte beror kanske på från vilket håll man ser det. Om forskningen bestämmer sig för att kartlägga dessa samband finns det – och ska inte – finnas några åsikter från lagstiftaren, men att från politiskt håll ålägga en myndighet att driva en viss statistik, möjligen i politiska syften, är enligt min mening knappast helt och hållet förenligt med liberala principer. Libertarianen anser rimligen att det inte är statens uppgift att ha åsikter om forskningen, än mindre avtvinga medborgarna skattemedel för att finansiera den”, skriver Hedin.

För att statistiken ska publiceras krävs att Brå själva tar beslut om att göra en studie i ämnet, alternativt att de får uppdraget från politiskt håll.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag