Cyprioter använder konst och teknik som ett verktyg för att stärka den lokala ekonomin på Cypern

  • Lördag 15 okt 2022 2022-10-15
E-post

TechIslands BEON1X presenterade sitt Art Cluster-projekt med vilket lokala myndigheter och företagsorganisationer planerar att höja Cyperns ekonomiska tillväxttakt genom byggande, sociokulturella och gröna initiativ.

BEON1X är ett unikt internationellt sociokulturnav i södra Europa organiserat av representanter för det internationella affärs- och IT-samhället som har baserat sig på Cypern. Art Cluster-projektet presenterades vid Top Creators-konferensen som hölls i Limassol, Cypern den 29 september.

Målet med projektet är att skapa en ny och helt unik plats, på Cypern, som kan nyttjas av människor från hela världen, vilken kombinerar det bästa inom musik, kreativ konst och ekologi, blandat med mänsklighetens värderingar. att leverera verklig positiv förändring.

I dagens värld har ”digitala nomader” blivit en verklig grej, en global rörelse. Tusentals människor strövar runt på Bali, Porto, Dubai, Cypern och ett antal ytterligare platser. Pandemi-praxis med distansarbete har precis ökat på detta. De flesta av dessa människor är IT-specialister eller representanter för kreativa industrier – designers, konstnärer, fotografer, filmare och så vidare. Vi tror att Cypern har allt – ett perfekt geografiskt läge mellan kontinenterna, fint medelhavsklimat och attraktivt investeringsklimat och skattesatser. Med klusterinitiativet vill BEON1X attrahera alla dessa människor och ackumulera potentialen hos deras kreativa krafter.

”Projektets uppdrag är att förändra samhällets synsätt från konsumentdrivet beteende till att hjälpa deltagarna i BEON1X att bestämma sin roll i att forma världens framtid på ett positivt sätt. BEON1X kommer att förena aktiva deltagare som bryr sig om samhället och planeten som helhet, vilket ger dem möjlighet att direkt bidra till dessa kritiskt viktiga strävanden. Det kommer att bli ett enormt ambitiöst projekt som kommer att bli både ’Burning Man’ och Casablanca för den europeiska kontinenten på en gång.”, förklarade Tata Andrews, BEON1X taleskvinna.

Det finns redan cirka 20 miljoner euro investerade i projektet. Det är planerat att över 100 miljoner euro ska investeras till 2024. Det är viktigt att förklara dessa siffror. Det är planerat att klustret ska bli en scen för en pågående festival av festivaler – musik, konst, dans, arkitektur, hantverk, teater, kreativitet och andra kulturevenemang. ”Cyperns ekonomi kan växa snabbare än väntat, främst som ett resultat av att stödja affärsinitiativ för att skapa kluster, särskilt företagstjänster, turism och IT. Med detta initiativ är den förväntade tillväxten mer än 5 % av BNP 2022, trots den negativa nedgången från den globala finansiella nedgången”, rapporterade finansministeriet.

Dessutom kommer BEON1X-initiativet också att hylla ett storskaligt projekt utformat för att skydda Limassols kustlinje och den lokala parken från erosion. Projektet kommer att rekonstruera flera kilometer kustlinje. Cyperns kustlinje är 735 km, och en färsk rapport från Cyperninstitutets Climate och Atmosphere Research Center och Max Planck Institute for Chemistry säger att erosion anses vara ett större hot än översvämningar för Cypern, där sand- och grusstränderna på ön anses vara de mest utsatta. Kustlinjen är redan utsatt för erosion, som ett resultat av mänskliga aktiviteter som sandbrytning, damm- och illegala vågbrytarkonstruktioner samt urbanisering. Klimatförändringarnas effekter kan förvärra kusterosion.

”Under tiden kommer vi att påbörja renoveringen av en gammal vingård i Limassol – vilken kommer att förvandlas till ett konstgalleri och ett offentligt utrymme. Vi planerar att dessa projekt som lanserades i början, inklusive BEON1X Open Mind Music Festival, ska börja generera intäkter och kommer att delvis finansiera de senare eko-initiativen. I slutet av detta år kommer ingenjörs- och tekniska undersökningar att starta med målet att genomföra det framtida miljöprojektet för att återställa öns kustlinje – arbete med landskapsarkitektur, att stärka kustlinjen, stoppa jorderosion”, tillade Andrews.

Cypern har redan varit värd för den här typen av initiativ. Mellan 2014-2021 har Beachtech tillsammans med lokala akademiska institutioner lanserat 4 pilotprojekt om kustlinjebevarande. De totala budgetutgifterna för projekten uppgick till 850 000 EUR och en extra 720 000 EUR från EU-finansiering mottogs på grund av EU-direktiven 2007/60/EG och 2014/52/EU.

BEON1X Festival kommer att vara tillbaka igen på Cypern den 24-27 augusti 2023. Hitta och köp Early Bird biljetterbeon1x.com .

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag