Dagens Nyheter publicerar felaktiga uppgifter om stödet för IS

När text och siffror befinner sig i olika världar. Montage: Nyheter Idag
  • Fredag 5 aug 2016 2016-08-05
E-post 472

VÄRLDEN Tidningen Dagens Nyheter påstår att stödet för Islamiska Staten är högst bland lågutbildade, men när Nyheter Idag granskar källorna visar det sig att det är helt tvärt om.

Dagens Nyheter publicerade 1 augusti en artikel om att stödet för Islamiska Staten är lågt i arabländer. Artikeln, med titeln ”Ny undersökning: stödet för IS lågt i arabländer” utgår från en artikel i Washington Post som tillsammans med Arab Barometer har genomfört en undersökning av attityderna till IS i fem länder: Jordanien, Tunisien, Marocko, Algeriet och Palestina. DN drar dock en egen slutsats som helt saknas i de källor de själva länkar till.

DN påstår att stödet för IS är högst bland lågutbildade och arbetslösa, men i detta diagram framkommer tydligt att så inte är fallet. Det är tre frågor rörande IS som har ställts:

1. I vilken utsträckning instämmer du med Islamiska statens målsättning?

2. I vilken utsträckning stöder du Islamiska statens användning av våld?

3. I vilken utsträckning tror du Islamiska staten är förenliga med Islams lära?

På fråga 2, huruvida Islamiska Statens våldsanvändning är acceptabel, är det genomgående så att stödet för IS är lägre bland unga lågutbildade män än hos resten av befolkningen. Ej heller tyder svaren på de andra frågorna på något sätt att stödet för IS skulle vara större bland lågutbildade män.

DN har också valt att skapa en egen kategori, nämligen ”lågutbildade och arbetslösa” som inte förekommer i materialet från Washington Post.

Och DN fortsätter att inte ge hela bilden. Enligt DN varierar stödet för IS från 0,4 % (Jordanien) till 6,4 % (Palestina). Med detta åsyftar DN fråga 1 – och det är i sig ingen stor sak – på fråga 2 varierar svaren mellan 0,8 % (Jordanien) och 5,5 % (Palestina). Vad DN emellertid utelämnar är något som påpekas i artikeln i Washington Post, nämligen att personer som valt att inte svara på frågan kan tänkas hysa mer positiva åsikter om IS. Då varierar svaren på fråga 1 mellan 1,5 % (Jordanien) och 8,5 % (Algeriet) Se diagram.

DN:s slutsats att stödet för IS är lågt i de undersökta länderna kan fortfarande ses som korrekt, men på vägen dit utelämnas en del fakta, och andra data misstolkas.

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag