Därför är det moraliskt korrekt att inte ge sittstrejkande afghaner asyl

Debattören Johan Gillman (t.h) Foto: Nyheter Idag
  • Onsdag 23 aug 2017 2017-08-23
E-post 2403

DEBATT Det finns anledning att inte bevilja amnesti åt ensamkommande afghaner som lämnat oriktiga uppgifter om sin egen ålder. Ett sådant förfarande skulle vara djupt orättvist mot de asylsökare som lämnat riktiga uppgifter, men nekats att stanna. Det menar debattören Johan Gillman.

Detta är en debattartikel Av: Johan Gillman

Åsikterna som uttrycks i den här artikeln står för debattören och behöver inte nödvändigtvis representera Nyheter Idag.

Jag läser en artikel i en av Sveriges dagstidningar som handlar om de ensamkommande flyktingbarnen. Artikeln berättar vilka dessa barn är och de visar bilder på barnen tillsammans med en text. När jag titta noggrant på bilderna ser jag klart och tydligt att dessa barn faktiskt inte är barn. En kille påstår att han är tretton år gammal men ser ut som om han vore 27. Jag behövde ingen utförlig åldersbestämmande undersökning som ska utföras av fyra stycken professionella doktorer för att kunna se att den här personen inte är tretton år.

Jag kan förstå att man lägger på eller tar bort ett par år när man kommer till Sverige som flykting men jag har svårt att förstå hur man kan manipulera sin ålder till den grad att man som 27-åring hävdar att man är 13 år, då har man gått för långt.

Låt mig bara poängtera inledningsvis att jag anser att alla människor är välkomna till Sverige och att de får pröva sin sak enligt svensk lagstiftning och om våra myndigheter bedömer att dessa människor får stanna så är de välkomna i allra högsta grad. Min far kom själv hit från Kuba för många år sedan tack vare äktenskapet med min mor och han följde det då gällande regelverket.

Dessa afghaner som nu kommit till Sverige och där det kan konstateras att en stor del av dem har manipulerat sin ålder för att kunna komma hit och få uppehållstillstånd, kommer från Iran dit de flytt och stadgat sig sedan många år tillbaka. En kille i artikeln vittnar om detta och han säger att han har bott i Iran sedan han var ett år gammal. Nu påstår han att han är 16 men ser ut som cirka 25 på bilden vilket innebär, om min bedömning är korrekt, att han har bott i Iran i 24 år.

Om dessa afghaner vill argumentera mot mig utmanar jag dem att göra en undersökning och är helt övertygad om att det kommer visa att de är över 18 år gamla. För min del är du jättevälkommen att söka asyl, men då ska du söka asyl på korrekta grunder, som afghaner vilka har bott i Iran under flera års tid och som nu vill söka ett bättre liv i Sverige.

Om dessa skäl är tillräckliga ser jag fram emot att den svenska staten ger dem allt de behöver. Men om de söker asyl och kräver amnesti på felaktiga grunder finns det en extremt stor problematik i detta, eftersom det finns en stor mängd flyktingar som har kommit till Sverige och sökt asyl på korrekta grunder och dessa flyktingar har tvingats lämna Sverige medan afghaner som har manipulerat sin ålder och sin härkomst skulle få asyl i Sverige baserat på felaktiga uppgifter.

Detta innebär att en amnesti skulle vara ett enormt svek mot alla de flyktingar som har kommit till Sverige och fått avslag. Skulle vi tillåta att det var okej att ljuga om sin ålder för att man konsekvent ansåg att det är okej att ljuga då dessa afghaner skulle riskera att sändas tillbaka till döden i Afghanistan, då innebär det att konsekvensen skulle bli att alla flyktingar som är under 30 helt plötsligt skulle uppge felaktig ålder för att få ett gynnsammare utslag i en asylprocess. Detta är högst problematiskt.

Sverige har därför en moralisk skyldighet att se till att de flyktingar som har sökt asyl, men som avvisats, inte har utsatts för en orättvis behandling. Men tyvärr har deras perspektiv helt och hållet glömt bort i den här debatten.

Håller du med Johan Gillman?
6202 röster (se resultat)

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag