Därför demonstrerar vi mot shia-moskén i Järfälla

Bild: Privat/Faksimil Twitter
  • Fredag 16 Dec 2022 2022-12-16
E-post 268

Advoktaten och debattören Nima Rostami är en av talarna vid lördagens demonstration mot shia-moskén i Järfälla, som anklagas för att gå den iranska regimens ärenden. Nyheter Idag publicerar det tal som Rostami planerar att hålla under demonstrationen på lördag. Talet publiceras som en debattartikel – åsikterna i artikeln är artikelförfattarens.

I 43 år har islamisterna styrt i Iran, detta har de gjort i islams namn. De har injagat stark rädsla i befolkningen och spridit korruption och hopplöshet. De har organiserat och mobiliserat politisk islams företrädare i hela världen, detta har de gjort på bekostnad av iraniers välstånd. Den iranska regimen har etablerat ett absolut totalitärt shiaislamiskt styre, det vill säga en fascistisk stat.

Under de senaste månaderna har dock de iranska ungdomarna övervunnit rädslan för mullornas fascistiska styre och visar vägen, detta gör de med ett oförtröttligt mod och hopp. Denna frihetsrörelse har lagt grunden för en ny era av Irans historia.

Enligt Irans islamiska regims konstitution är Ali Khamenei den andlige ledaren. Det iranska systemet ”shiaislamisk lärdas absolut totalitära styre” bygger på shiaislams ideal som betraktar Khamenei som profetens ställföreträdare och Guds representant på jorden.

Han är även överbefälhavare, styr över det shiaetablissemanget teologiska skolor och därmed expansionen av politisk islam. Han har vid sidan ar presidentadministrationen egen stab och har inrättat en uppsjö av institutioner i syfte att utbilda, mobilisera för att exportera politisk islam, bland annat till Sverige.

Diktatorn Khameneis utsände är via Imam Ali moskén i Järfälla, med svenska myndigheters goda minne, verksam i Sverige. Imamen i Järfällamoskén är utsänd av diktator Khamenei för att missionera för politisk islam och sprida det islamiska revolutionsgardets ideal. Järfällamoskén är således inte ett tillbedjanshus och imamen är inte en religiös figur som representerar fromhet och andlighet.

Moskén är således diktator Khameneis maktcenter, en bas för Irans regims terroristverksamhet och imamen är Khameneis agent. Han organiserar Irans regims destruktiva underrättelseverksamhet i Sverige och står redo för att slå till när Khamenei så önskar.

Enligt Säpo bedriver Irans regim omfattande underrättelseverksamhet och spionage i Sverige. Denna typ av verksamhet organiseras alltid av varje lands säkerhets- och underrättelseorgan, så gör även Irans regim. Det finns uppemot 17 säkerhets- och underrättelseorgan i Iran, samtliga lyder direkt under diktator Khamenei.

Av Säpo:s rapporter går inte dra någon annan slutsats än att Irans regim organiserar spionageverksamheten via Järfällamoskén, och det är imamen som har hudvidansvaret för denna mission. Sedan 2020 står Al Mustafa internationella universitet som ansvarar för utbildning av utlandsimamer under USA:s sanktion. I slutet av oktober i år sanktionerade även Kanada detta universitet.

Imam Ali moskéen ger sken av att vara ett religiöst center och utnyttjar svenska långtgående yttrande-, förenings- och religionsfrihet, utan att ha en genuin tro på dessa västerländska värderingar. Tvärtom, deras enda syfte är att demonisera de västerländska idealen, förinta Israel och bekämpa den ”stora satan” (USA).

Moskén är en främmande stats propaganda- och maktcenter och svenska skattebetalare tvingas stå för notan. Detta är avskyvärt och ligger inte i linje med Sveriges intressen. Moskén utdelas årligen miljoner kronor i olika former av bidrag. Moskéns representant påstår att verksamheten basera på medlemsavgifter. Imamen i moskén tar emot religiösa donationer i form av pengar och redovisar den till Khamenei. Således finansierar och stödjer moskén Khameneis terrorverksamhet och hans totalitära styre.

Moskén är Khameneis förlängda arm i Sverige. Att denna gudomliga terrorverksamhet tolereras och att svenska myndigheter beviljar imamen och Khameneis gardister arbetstillstånd för att sprida islamisk fascism i Sverige är förkastligt och helt orimligt.

Moskéns aktiviteter är system- och säkerhetshotande. Enligt utlänningslagen ska den som utgör risk för allmän ordning och säkerhet vägras uppehållstillstånd i Sverige. Säpo och Migrationsverket har ett särskilt ansvar att upptäcka och följa upp sådana ärende.

Det är uppenbart att moskéns aktiviteter strider mot Sveriges grundlagar. En legal möjlighet att utvisa moskéns imam finns. Att stänga ner Järfällamoskén och utvisa imamen och de verksamma gardisterna i moskén strider inte mot Sveriges internationella konventioner och religionsfrihet. Utlänningars yttrande- och religionsfrihet får begränsas.

Det är hög tid att markera mot diktator Khamenei och visa stöd för de iranska ungdomarna och frihetsrörelsen som har pågått minst i flera månader i Iran.

Demonstrationen mot shia-moskén i Järfälla kommer att hållas mellan 12 och 14 på lördagen på Datavägen 2B i Järfälla/Jakobsberg.

Om debattören

Nima Rostami, advokat och debattör

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag