Därför kan valet i USA bli en ny Brexit med Trump som vinnare

Donald Trump. Foto: Gage Skidmore/Wikipedia commons
  • Torsdag 20 okt 2016 2016-10-20
E-post 174

LEDARE Nästan alla politiska bedömare dömer ut Donald Trumps chanser att vinna valet i USA, men det behöver inte alls vara en självklarhet. Omröstningen i Storbritannien, där Brexit-sidan vann, kan komma att bli en upprepning i USA i november.

Det finns stora likheter mellan presidentvalet i USA och den brittiska omröstningen om fortsatt EU-medlemsskap. En enig kår av experter och politiska bedömare dömde ut chanserna för att Storbritannien skulle lämna EU. Och om så skulle ske varnade bedömarna för att det skulle kasta Storbritannien in i en djup och långvarig ekonomisk kris. Men frågan om fortsatt EU-medlemsskap handlade om mycket mer än ekonomi.

Det var precis lika mycket en klassfråga. De som mest av allt kampanjade för ett fortsatt medlemsskap i EU identifierade sig själva, men även av andra, som en del i det brittiska etablissemanget. De människor som med bred marginal är representerade i de stora medierna, de som redan är inne i värmen. De människor som har råd att stå upp för de goda värderingarna.

Den andra gruppen, som kommit att bli allt mer växande, är vad som i Sverige kallas ”de mänskliga brunråttorna”. I USA kallas de människorna för ”basket of deplorables” – alltså ”de bedrövliga”. En annan term som länge använts i Sverige är ”arga unga arbetslösa män”, en begrepp som oftast yttrats i en nedsättande kontext.

Orden och begreppen säger ingenting om respektive lägers sakpolitik, däremot skvallrar de om en klyfta mellan å ena sidan en politisk elit och å andra sidan en arbetarklass som allt mer kommit att finna sig själva i den politiska periferin.

Det har kommit att bli en klassfråga som få vill kännas vid. Traditionellt har vänstern, som i USA utgörs av det demokratiska partiet, varit den politiska kraft som företräder arbetarklassen. Högern, som i USA utgörs av det republikanska partiet, har traditionellt förknippats med de välbärgades intressen. Men nu är det tvärtom, det är högern som i allt större utsträckning kommit att representera de människor som fallit utanför.

Vi såg det i Storbritannien och vi kan mycket väl komma att se en upprepning i USA. Samma fenomen hittar vi även på hemmaplan med Sverigedemokraternas framgångar. Och det fattas inte argument för att USA-valet kan komma att bli en ny Brexit.

– Trump vill skärpa upp invandringen i USA rejält. Det är en fråga som ligger nära arbetarklassen som traditionellt ser sina intressen hotade av en stor invandring. I Sverige argumenterar SD för att en stor invandring leder till lönedumpning – i USA är det i flera aspekter redan en realitet.

– Clinton är etablissemanget personifierat. Nuvarande president Obama blev vald till president med löfte om förändring. Det är knappast något Clinton kan förknippas med, då hon är en proffspolitiker sedan decennier. Hon är, så att säga, etablissemanget i Washington. Ett etablissemang som kommit att bli allt mer impopulärt.

– Bradley-effekten talar för Trump. Det handlar kortfattat om att folk tenderar ge det mer politiskt korrekta svaret i opinionsmätningar, men när det väl kommer till att rösta visar det sig att outsidern har mycket högre stöd än vad som uppmätts. Detta såg vi i Brexit, vi har sett det med SD i Sverige och vi kan mycket väl komma att se samma sak i USA-valet.

– Valdeltagandet kan bli en faktor som talar för Trump. Även om en majoritet föredrar Clinton framför Trump kan det fortfarande bli Trump som vinner. Det hänger mycket på hur många av respektive kandidats väljare som till slut går till vallokalen. Mycket talar för att många människor tänker stanna hemma och då är frågan vem som har mest engagerade väljare. En ledtråd kan vara att titta på vem som drar störst publik på sina offentliga framträdanden och där vinner Trump stort.

– Skandalerna kan gynna Trump. Båda presidentkandidater har kommit att förknippas med skandaler. Trump har blivit påkommen med att ha skrutit om hur han raggar på kvinnor genom att helt enkelt ”grab’em by the pussy” – alltså att ta dem i skrevet. Clinton har en mejlskandal som förföljer henne och Wikileaks bidrar starkt till att påminna om Clintons korruption. Detta förvandlar valrörelsen mer till en dokusåpa än en traditionell valrörelse. Och den som har koll på Trump vet att han är den av de bägge kandidater som bäst behärskar den typen av spelplan.

Det är några veckor kvar till valet och mycket kan ännu hända. De stora etablerade mediebolagen kommer med stor sannolikhet lägga i sista växeln för att varna människor från att rösta på Trump. Om inte något fundamentalt skiljer mellan USA och Europa lär effekten bli precis densamma som när medierna varnade för att rösta Brexit.

Ingen kan såklart spå framtiden, och om några veckor vet vi säkert. Men bli inte förvånad om vi får se en Brexit i repris.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag