DEBATT: Alternativmedier är positivt för demokratin

Emmie Mikaelsson, justitieminister Morgan Johansson Foto: Nyheter Idag
  • Fredag 2 okt 2020 2020-10-02
E-post

I regeringskommitténs senaste rapport  ’Det demokratiska samtalet i en digital tid’’ argumenterar författarna att alternativmedier är ett hot mot demokratin. De föreslår att regeringen vidtar åtgärder som ska stärka legitimiteten hos public service och misskreditera alternativa medier.  Åsiktsmångfald bör dock ses som själva kärnan av ett hälsosamt demokratiskt samtal, inte som ett hot mot det, skriver opinionsbildaren Emmie Mikaelsson.

Författarna menar att ’’desinformation’’ som sprids på nätet är ett hot det demokratin. De senaste årtiondens digitalisering har definitivt förändrat vårt förhållningssätt till information. Olika typer av information är mer lättillgängligt nu än någonsin.

Trösklarna in på informationsmarknaden är även låga där vem som helst med en mobil och en åsikt kan bli opinionsbildare. Detta ställer förstås högre krav på individen att ta ansvar för den information man konsumerar. Men regeringskommitténs lösningar som framställs i rapporten är långt ifrån demokratiska.

Rapporten föreslår olika former av regeringssatsningar för att befolkningens tillit till public service och statliga myndigheter ska öka. Det handlar om allt ifrån att regeringen ska ge stöd till ”rätt” typer av organisationer, agera som en motståndskraft och att göra barn och unga till ’’medvetna mediaanvändare’’ via skolan.

Problemet är att sådana här typer av rapporter kan användas av regeringen som ett verktyg för att tysta regeringskritiker och ge stöd till de idéer som gynnar den etablerade makten. Om det är regeringen som ska agera måste de själva tolka vad som är felaktig information, propaganda och näthat.

Demokratiseringen av information är det största hotet mot statens möjlighet att kontrollera samhällsnarrativet. Det är därför inte konstigt att regeringen tillsätter en kommittée som kommer fram till att alternativmedia måste bekämpas. Alternativmedia är inte ett hot mot demokratin, tvärtom. Alternativmedia gör att människor inte längre behöver konsumera statens världsbild. Nu har vi människor mer möjlighet än någonsin förr att kunna formulera våra egna åsikter.

Detta betyder förstås inte att demokratiseringen av information inte kommer med sina egna utmaningar. Men lösningen på de utmaningarna är dock inte att försöka stärka statens kontroll över den information som sprids i samhället.

Om debattören

Emmie Mikaelsson är konservativ opinionsbildare

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag