DEBATT: Förbjud kommuner att fortsätta sponsra islamister

Angelika Bengtsson, Jonas P Andersson, Aron Emilsson, Cassandra Sundin Pressbild
  • Lördag 19 Dec 2020 2020-12-19
E-post 7024

Skattepengar ska inte gå till islamister eller andra extrema organisationer som ökar radikalisering. Därför måste de statliga bidragen frysas. Men även kommuner och regioner måste förbjudas att strössla pengar över organisationer med kopplingar till extremistmiljöer, skriver företrädare för Sverigedemokraterna.

Civilsamhället är en sektor som skapar många värden för enskilda människor, men också för samhället i stort när det kommer till att bygga gemenskap och lära ut om demokrati i föreningsform.

För att stärka civilsamhället och värna legitimiteten i civilsamhällespolitiken är det otroligt viktigt att agera resolut mot krafter som vill utnyttja offentligt stöd för att underminera det svenska samhällsbygget. Sverigedemokraterna har därför i riksdagen och de senaste åren inom ramen för olika utredningar varit pådrivande vad gäller frågor om bland annat skarpare demokrativillkor och frågor om återbetalning.

I mitten av november presenterade regeringen en ny utredning för att ta fram skarpare demokrativillkor för statsbidrag till civilsamhället. Sverigedemokraterna välkomnar att regeringen signalerar en vilja till skärpning efter långvarig misskötsel.

Vi är dock på intet sätt övertygade om att de eventuella regleringar som kommer att följa av utredningen, blir tillräckliga. Regeringen har genom åren varit synnerligen impotent när det gäller att sätta stopp för bidrag till extremism.

Fallet med studieförbundet Ibn Rushd, som mottar tiotals miljoner kronor om året i statsbidrag av Folkbildningsrådet trots väldokumenterade kopplingar till islamistiska Muslimska brödraskapet, illustrerar detta väl.

Även om nya skarpare demokrativillkor är ett steg i rätt riktning, så är många frågor obesvarade. Exempelvis vad som ska ske med statsbidrag till islamism och annan extremism fram till dess att utredningen är färdig och eventuellt senare leder till nya regleringar.

Utredningen har tid på sig till den 31 december 2021, och det kan dröja till valet 2022 innan ny reglering är på plats, trots ett akut läge. Att nuvarande lagar och förordningar i sin tur inte räcker är tydligt. Sverigedemokraterna vill att regeringen skyndsamt agerar för att införa någon typ av temporär reglering som fryser statsbidrag vid minsta bevis för extremism, detta till dess att vi har en ny långsiktig reglering på plats.

En fråga som regeringen inte heller har adresserat är ansvarstagandet för konsekvenserna av att bidrag har delats ut under lång tid till organisationer som med nya regleringar på plats kan bedömas bedriva en verksamhet i strid med den svenska demokratin. Konsekvenserna av att statsbidrag i mångmiljonklassen har gått in i extremistföreningar måste utredas noggrant. Om den nya reglering som är tilltänkt ens ska vara vatten värd, så måste den innebära att organisationer som i dag erhåller statsbidrag likt islamistkopplade Ibn Rushd, inte längre kommer att göra det.

Sist men inte minst – det kommunala självstyret är viktigt att värna men det kan inte få vara valfritt för kommuner att mata in pengar i samhällsförstörande och farliga krafter. Säpo har konstaterat att inte bara staten utan även kommuner delar ut offentliga medel till organisationer med kopplingar till extremistmiljöer, och Säpo har vidare konstaterat att detta bidrar till ökad radikalisering och våldsbejakande miljöers tillväxt. Då räcker det inte att som regeringen endast verka för en ”stödfunktion” för att ge kommuner råd.

Denna fråga går bortom kulturpolitiken och stöd till civilsamhället – det är en fråga om rikets säkerhet. Kommuner och regioner ska inte kunna få finansiera radikalisering och våldsbejakande extremism.

Regeringen saknar trovärdighet innan man tar tag i dessa frågor. Sverigedemokraterna är däremot tydliga med att islamister och andra extremister inte ska kunna erhålla en enda skattekrona.

Om debattörerna

Jonas Andersson (SD), ledamot i riksdagens kulturutskott med ansvar för civilsamhällesfrågor
Aron Emilsson (SD), kulturpolitisk talesperson
Angelika Bengtsson (SD), ledamot i riksdagens kulturutskott
Cassandra Sundin (SD), suppleant i riksdagens kulturutskott

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag