DEBATT: Företagen måste få ersättning vid nya restriktioner

Tobias Andersson, Oscar Sjöstedt, båda SD Foto: Pressbild
  • Torsdag 14 jan 2021 2021-01-14
E-post 1747

Om regeringen använder den nya pandemilagen och utfärdar restriktioner utan att kompensera företag riskerar tiotusentals människor att förlora sina jobb och människors livsverk gå om intet. Det behövs tydliga besked redan nu för att lugna alla de företagare som berörs, skriver Oscar Sjöstedt och Tobias Andersson, Sverigedemokraterna.

Den tillfälliga pandemilag som riksdagen röstade igenom ger regeringen ökad makt att stänga ner verksamheter. I viss utsträckning är detta nödvändigt, men det får inte råda någon tvekan om att företag som drabbas ska få ekonomisk ersättning för de uteblivna intäkterna.

Sverigedemokraterna anser att regeringens förslag till tillfällig pandemilag är alltför långtgående. Alla borde se riskerna med att regeringen eller dess myndigheter på egen hand kan besluta om att begränsa mötesfriheten eller rikta åtgärder som påtagligt begränsar företags möjligheter att bedriva verksamheter. Tyvärr var vi ensamma om att vilja öka riksdagens kontrollmakt för att säkerställa att det finns en folklig förankring i besluten.

Regeringens hållning är att frågan om ekonomisk ersättning med anledning av förordningar som meddelas med stöd av den föreslagna lagen ska hanteras i samband med att sådana förordningar tas fram. Detta är långt ifrån tillräckligt varpå vi föreslog att huvudregeln ska vara att företag som drabbas ska ersättas – en hållning som vann stöd av en majoritet i riksdagen med utfallet att ett skarpt tillkännagivande riktades till regeringen.

Trots ett tydligt tillkännagivande att det är riksdagens vilja att företag ska få ersättning om de drabbas av restriktioner är vi oroliga över att regeringen återigen kommer att vara senfärdiga – vilket oundvikligen kommer att slå mot företagen.

Under förra året, och primärt under hösten, var regeringen otydliga med stödens utformning. Detta, kombinerat med komplicerade ansökningsförfaranden och långsamma beredningar, har lett till att företag inte vet om, när eller hur länge de kommer att få ersättning för uteblivna intäkter till följd av restriktionerna. En direkt konsekvens av regeringens agerande är att arbetstillfällen har gått förlorade och nu riskerar vi en upprepning av detta.

Regeringen bör därför vara tydliga gentemot näringslivet att riksdagens vilja ska följas. Att företag som drabbas av förlorade intäkter till följd av den nya pandemilagen får ersättning så att de har möjligheten att på längre sikt planera verksamheten.

Efter nästan ett år av restriktioner, smittspridning och tusentals dödsfall till följd av pandemin börjar ett ljus uppenbara sig i slutet av tunneln. Förhoppningsvis är det snart möjligt för människor att kunna umgås med anhöriga, åka på semester – även för dem som inte är socialdemokratiska generaldirektörer – och träffa sina arbetskamrater igen. Men det bygger på att folk fortfarande har ett arbete att gå till när krisen är över.

Om regeringen inte vaknar till och inser att det behövs ett tydligt ledarskap, som planerar långsiktigt och hanterar problemen som uppstår, är risken stor att coronapandemin leder till en lång och djup ekonomisk kris. Det har inte Sverige råd med.

Om debattörerna

Oscar Sjöstedt (SD) Gruppledare finansutskottet

Tobias Andersson (SD) Gruppledare näringsutskottet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag