DEBATT: Fria hemleveranser från Systemet minskar smittorisken

Fredrik Wilkens, Lennart Göranson Foto: Kalle CC BY-SA 2.0/Privat
  • Tisdag 24 Nov 2020 2020-11-24
E-post 706

I ett läge när vi behöver vända på alla stenar för att minska smittspridningen av corona vore ett enkelt sätt att minska trängseln på Systembolaget att tillfälligt erbjuda fria hemleveranser, skriver Fredrik Wilkens och Lennart Göranson, Medborgerlig Samling.

Smittspridningssituationen har snabbt försämrats i Sverige. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendation infört unika restriktioner och rekommendationer för Sveriges befolkning.

I syfte att undvika trängsel och därmed förknippad risk för smittspridning, har handeln bland annat uppmanats att undvika realisationer i butik i samband med den så kallade Black Friday rean, sista fredagen i november.

Trängseln på Systembolaget fortsätter oförminskad. Stora delar av Sveriges befolkning handlar mer eller mindre regelbundet på Systembolaget. När vi nu närmar oss julledighet förväntas kundtillströmningen och trängseln i Systembolagets butiker öka.

2013 inledde Systembolaget på försök hemleveranser av alkoholhaltiga drycker. Försöken ledde till att hemleverans som service permanentades, men inte förrän 2019. Idag har 65% av Sveriges befolkning tillgång till hemleverans från Systembolaget.

Kunderna utnyttjar dock i mycket liten utsträckning tjänsten. 2018 utgjorde hemleveranser endast 3 procent av Systembolagets e-handel, som i sin tur fortfarande utgör en mycket liten andel av Systembolagets totala omsättning.

Att kunderna fortsatt väljer att besöka fysiska butiker har sannolikt att göra med dels den förhållandevis höga avgift Systembolaget debiterar för hemleverans, minst 120 kr, dels med begränsade tider på dagen då leverans erbjuds och leveranstider på upp till 12 arbetsdagar.

I syfte att minska trängseln i Systembolagets butiker, i synnerhet inför stundande jul- och nyårsfirande, och den risk för smittspridning denna trängsel medför, bör Systembolaget temporärt avskaffa avgiften för hemleverans. Vi kräver också att Systembolaget skyndsamt inleder förhandlingar med e-handelsföretag i syfte att samarbeta om hemleveranser. Detta för att effektivisera hanteringen och därigenom minska Systembolagets kostnader för hemleveranser.

Liknande samarbeten har exempelvis träffats mellan Mathem och Clas Ohlson. I samband med matleveranser från Mathem kan kunden även få vissa Clas Ohlson-varor levererade, utan merkostnad. Ur konsumentens synvinkel skulle hushållsinköpen underlättas väsentligt om drycker levererades samtidigt med övriga livsmedel. En sådan åtgärd skulle också ligga i linje med regeringens ägarinstruktion till Systembolaget, att erbjuda kunderna en hög servicenivå.

Låt oss vända på alla stenar i kampen mot coronaviruset och covid-19. Låt de som vill köpa julöl eller nyårsbubbel slippa utsätta sig för smittorisken som helgträngseln i Systembolagets butiker medför.

Om debattörerna

Fredrik Wilkens Medborgerlig Samling Stockholmsdistriktet

Lennart Göranson Marknadspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag