DEBATT: Röda mattan lockar lokalpolitiker

Många tomma stolar för svensk film 2019. Bild: Holger Ellgaard/ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  • Fredag 18 Dec 2020 2020-12-18
E-post 265

Regioner och kommuner ska inte ägna sig åt att leka filmproducenter för skattebetalarnas pengar, skriver företrädare för Medborgerlig Samling.

I veckan som gick meddelade Region Stockholm att de fattat beslut om en ny “satsning”. Stockholm ska få ett nytt produktionscentrum för film och TV. Det nya bolaget, som får namnet Film Stockholm, kommer att investera i filmer och TV-produktioner som samproducent. Region Stockholm och Stockholms stad står gemensamt bakom satsningen.

I beslutsunderlaget för satsningen framgår att de planerade “investeringarna” inte avser investeringar i någon vedertagen mening, det vill säga med en förväntan om att det investerade kapitalet återbetalas med ränta. Istället visar det sig att det i själva verket handlar om att mestadels ge bort skattebetalarnas pengar.

Satsningen marknadsförs med många fina ord. I ett Facebookinlägg av Centerns gruppledare i regionens kulturnämnd påstås satsningen bidra till att stötta “det fria ordet”, “det kritiska tänkandet” och “ifrågasättande”. Läser man däremot beslutsunderlaget framgår det att det som kallas en satsning på filmkultur och det fria ordet, i själva verket främst handlar om marknadsföring av Stockholmsregionen. Det vill säga vanlig simpel reklam.

Oavsett hur fina ord våra regionpolitiker försöker förklä sitt beslut i, så leder det till frågan om vad som är rimligt att våra politiker lägger sin energi och skattebetalarnas pengar på.

I synnerhet bör det ses i ljuset av att stockholmarna just nu genomlider en pandemi. Pikant nog fattades beslutet av den borgerligt ledda regionstyrelsen samma vecka som det meddelades att Karolinska Universitetssjukhuset ställer in samtliga planerade operationer av barn till följd av resursbrist.

Vi menar att det är rimligt att våra politiker fokuserar på kärnverksamheter såsom vård, skola och omsorg. För oss är det obegripligt hur våra regionråd kan motivera en satsning på ett projekt som innebär att regionen ska agera riskkapitalist och satsa skattebetalarnas pengar i högriskprojekt. Istället är det just sådana projekt som borde få stryka på foten. Om regionens politiker vill leka riskkapitalister föreslår vi att de gör det i privat regi för egna pengar.

Faktum är att Stockholm har en stark och levande filmproduktionsnäring. Bidrag snedvrider marknaden och hämmar konkurrensen. Politikers manipulationer av marknader försvårar för entreprenörer och försämrar utsikterna för jobbskapande. Bland annat därför förbjuder EU stöd till enskilda branscher. Trots det ställde sig samtliga partier utom SD positiva till regionens satsning på filmproduktion.

Att kommun- och regionpolitiker gärna reser till glamourösa filmfestivaler på franska rivieran har med jämna mellanrum avslöjats av granskande journalister. Ambitionen att agera resande filmkommissionär framgår tydligt i beslutsunderlaget. Därför är det närmast genant att dessa politiker medvetet väljer att lägga sin satsning i ett bolag, bortom offentlighetsprincipens obarmhärtiga ljus.

Stockholms regionpolitiker väljer att satsa på att få gå på röda mattan i Cannes, samtidigt som stockholmare dör i vårdköer. Vi anser att det är ansvarslöst. Här har Irene Svenonius och hennes kollegor i regionstyrelsen ett och annat att förklara för väljarna.

Om debattörerna

Mikael Flink, Ordförande Medborgerlig Samling Stockholmsdistriktet

Fredrik Wilkens, Ledamot Medborgerlig Samling Stockholmsdistriktet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag