DEBATT: Stoppa bidragsregnet över de etniska föreningarna

Jonas Andersson i Linghem Foto: Pressbild/Faksimil MUCF
  • Måndag 5 apr 2021 2021-04-05
E-post 3478

Som för att göra problemen än värre efter decennier av ansvarslös massinvandring fortsätter regeringen att pumpa in bidrag i segregerande etniska föreningar. Staten ska inte aktivt bidra till att öka segregationen. Därför är det dags att dra åt bidragskranen för dessa föreningar, skriver Jonas Andersson i Linghem, Sverigedemokraterna.

Den ansvarslösa svenska migrationspolitiken har på några få decennier förvandlat Sverige till ett splittrat och segregerat land, med en rad mycket negativa effekter som följd. Trots den uppenbara problematiken betalar regeringen (genom myndigheter) fortsatt ut stora summor till invandrargrupper i syfte att bilda segregerande etniska organisationer. Staten ska inte bidra till att öka segregationen i samhället, tvärtom krävs fokus på att människor som kommit till Sverige ska anpassa sig.

Varje år delar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ut tiotals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar till organisationer bildade på etnisk grund. Många av de organisationer som är mottagare av bidraget har i sin tur koppling till invandrargrupper som i mångt och mycket består av personer har kommit till Sverige på senare år genom asyl- och tillhörande anhöriginvandring. Det handlar om grupper av människor i vilka många står utanför samhället sett till exempelvis omfattande arbetslöshet. MUCF har haft uppdraget att fördela det aktuella bidraget sedan 2008.

Sverige 2021 är ett helt annat land än Sverige 2008, inte minst sett till hur den ansvarslösa migrationspolitiken tydligt splittrat och segregerat Sverige. Mot bakgrund av att statsbidraget till etniska föreningar är så otidsenligt är det hög tid att regeringen omvärderar bidragets existens. Bidraget är per definition segregerande. Det framgår nämligen av stödvillkoren att en övervägande del av medlemmarna i organisationerna som ansöker om bidraget, måste ha utländsk bakgrund. 

MUCF:s egna årliga återrapporteringar till regeringen om statsbidraget ger dessutom stöd för att ifrågasätta bidragets samhällsnytta. MUCF skriver däri att bidraget till etniska organisationer skiljer ut sig från andra organisationsbidrag genom att det inte har någon uttalad förväntad effekt på samhälls- eller individnivå för målgruppens ställning. Det är anmärkningsvärt att bidragsregnet i miljonklassen kan fortsätta på de lösa grunderna och utan konkreta positiva effekter som går att peka på.

Moderaterna anslöt nyligen till vår linje i frågan. Det är glädjande att fler partier nu ser problematiken vi påtalat i många år för döva öron.

Sammantaget innebär regeringens politik att invandrare betalas för att tillsammans bilda etniska organisationer, i stället för att motsvarande resurser och energi läggs på att människor som har kommit till vårt land ska anpassa sig efter våra sedvänjor och bruk. Rätten att få organisera sig i föreningar är självklar, men det innebär inte per automatik att man även bör få statliga bidrag.

Om debattören

Jonas Andersson i Linghem (SD), riksdagsledamot i kulturutskottet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag