DEBATT: Sverige är inte en diktatur – men inte heller helt fritt

Larson och Nordén. Foto: Privat
  • Söndag 23 maj 2021 2021-05-23
E-post 434

Yttrandefrihet har vi för att även de som har avvikande åsikter ska få komma till tals. Ett samhälle där alla oliktänkande tystas är inte bättre än en diktatur, menar Karl Mikael Larson, sångare och låtskrivare samt Edward Nordén, partistyrelseledamot Medborgerlig Samling.

Vi behöver inte yttrandefriheten för att alla ska vara överens. Vi behöver inte yttrandefriheten för att konstnärer ska måla av träd eller för att allmänna uppfattningar ska få sägas.

Yttrandefriheten är till för de med avvikande åsikt, tro och uttryck. Även retoriskt oslipade ska kunna delta i det offentliga samtalet. Hur oliktänkande behandlas definierar hur hög tolerans samhället har. I en demokrati lär vi oss hantera olika uppfattningar och åsikter. Och samhällsbygget formas efter dem i en organisk process. Samhället flödar. Alla kommer till tals. I en diktatur begränsas åsikter och information av staten. Samhället blir statiskt. Orubbligt.

Sverige är inte en diktatur. Men inte heller ett helt öppet system. Begränsningar av åsikter och uttryck förekommer genom strypta, vinklade informationsflöden och politisk påverkan. Internet har gjort att vi inte behöver bränna böcker längre, det är bara att stänga av misshagliga från de offentliga samtalen och göra dem osynliga för allmänheten genom deplattformering och skuggbanning.

Obetänksamma politiker kan sedan förklara för medborgare att de skyddas från misshagliga åsikter. För friheten och demokratin. I verkligheten är detta censur. Den tystar en myndig människas idéer och resonemang och hindrar människors naturliga rätt att ta del av dem.

Att censurera i frihetens och demokratins namn är helt orimligt. Censur är för frihet och demokrati vad bokbränning är för litteraturkritik. Censur är censur oavsett hur frihetlig eller positiv den framställs. Vuxna och myndiga medborgare är fullt kapabla att sålla bland dårar och fanatiker, tomtar och troll. I öppen dager blir galenskaper uppenbara. Utestängs de blir vi misstänksamma.

Att inskränka andras åsikter görs alltid med argumentet att ”andra” måste skyddas från dåliga influenser. Ofta oklart vilka de andra – omyndigförklarade – skulle vara. I en öppen och fri värld läser vuxna vad de vill, vi funderar fritt och diskuterar öppet med andra. Ogenomtänkta idéer bemöts av mer nyanserade och långsamt evolverar resonemangen. Att blockera och anmäla dem bara för att de skapar ogillande visar på omognad och intolerans. En demokrati tål både högt och lågt. Med både djupt allvar och bred humor.

De senaste åren ger intryck av att den formella yttrandefriheten prövas. Inte bara i diktaturer, utan även i demokratier.

Att yttrandefriheten är både en grundlag och en mänsklig rättighet rundas ofta genom att ”de andra” måste skyddas mot rasism och fascism, kränkningar och förolämpningar. Minoriteter måste skyddas, kvinnor måste skyddas, svaga måste skyddas. Att skydda sig själv från fel åsikter och uttryck hävdas i positiv anda. Men det perspektivet kräver rannsakan. Behöver vuxna människor verkligen skyddas från andras uppfattningar? Eller är det bara bekvämt att tysta andra? Rentav behagligt?

Yttrandefrihet innebär att vi får leva med kritik. Med andra människors provokativa åsikter. Med en mångfald av uttryck. Under ett paraply av tolerans.

Om inskränkningar är svaret så lever vi inte i en fungerande demokrati. Om några ges utrymme att tysta oliktänkande så lever vi inte i ett samhälle präglat av yttrandefrihet. Yttrandefrihet är inte bara en lag. Den är också ett förhållningssätt mellan människor, mellan stat och medborgare – helt enkelt en funktion vi har för att bibehålla demokratin.

Många av våra konstnärer och fritänkare hotas. Socialt normbrytande och obekväma röster tystas. De fryses ut av andra medborgare. Inte av staten. En stat vars medborgare inte värnar och försvarar medmänniskors rättigheter är inte mer demokratiskt funktionell än en diktatur. Friheten att tänka, artikulera och gestalta måste vi värna. Yttrandefriheten värnas bäst genom att värna allas rätt till den.

Medborgerlig Samling kommer alltid att förklara, och försvara, rätten och poängen med yttrandefriheten. För den skänker alla frihet.

Karl Mikael Larson, sångare och låtskrivare
Edward Nordén, jordbrukare och partistyrelseledamot, Medborgerlig Samling

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag