DEBATT: Veka vänsterliberaler står inte upp för yttrandefrihet när den hotas av islamister

Foto: Nyheter Idag/Public Domain
  • Måndag 19 okt 2020 2020-10-19
E-post 990

Det svenska vänsterliberala etablissemangets veka respons efter halshuggningen på läraren Samuel Paty i Frankrike är talande. Det är just deras oförmåga att värna yttrandefriheten och västerländska ideal, tillsammans med en fullständigt huvudlös migrationspolitik, som bäddat för att vi idag kan säga att islamism är ett mycket allvarligt hot mot Sverige, skriver Nima Rostami, advokat och SD-märkt debattör.

Islamism och våldsbejakande islamistiska miljöer utgör alltjämt ett mycket allvarligt hot mot vår säkerhet och frihet i Sverige. På senare tid har Sveriges regering visat en enorm undfallenhet i skyddet av våra främsta grundlagar, yttrandefriheten.

Den senaste tidens diskussion om religionsfrihet, dock enbart beträffande den muslimska tron, och dess oförståndiga motstånd mot sekularism och västliga yttrandefrihet visar den rödgröna regeringens undfallenhet, oförmåga och ovilja att skydda våra grundlagar. Det avskyvärda terrordådet och halshuggningen av den franska historieläraren och vänsteretablissemangets tystnad efter detta är bedrövligt och oroväckande även för svensk vidkommande.

Halshuggningen i Frankrike har återigen aktualiserat vikten av yttrandefrihet och faran med den starkt växande muslimska populationens oförståndiga resonemang om yttrandefrihet som ett hot mot demokratin och våra västerländska frihetliga ideal. Främjandet av ickevästliga, ickesekulära, patriarkala grupper och tillvaratagandet av deras intressen av det vänsterliberala etablissemanget är helt bisarrt.

En liten högröstad minoritet av den muslimska populationen i Sverige har under de senaste decennierna getts ett oproportionerligt stort inflytande av vänstern och liberala regeringar. Dessa grupper härstammar från just det reaktionära skiktet i Mellanöstern och i de muslimska länderna och har tillåtits göra sig själva till språkrör för den större gruppen invandrare från Mellanöstern.

Respekten för demokrati, yttrandefrihet och sekularism är i denna del av världen undermålig, för att inte säga obefintlig. Denna grupp av den muslimska världen, troende muslimer, kommer från länder utan yttrandefrihet och sekularism. Dessa understöds av den svenska vänstern och relativister. Migrationen och ”rätten till asyl” är ett instrument för att främja dessa islamistiska och reaktionära krafter.

Det svenska vänsterliberala etablissemanget är annars först ut att fördöma varje angrepp mot dessa djupt troende muslimers rätt. Efter terrordådet i en moské i New Zealand kedjade sig medlemmar ur Vänsterpartiet fast sig runt om moskén i Södermalm för att dessa reaktionära och demokratihatande muslimer i lugn och ro får be mot Mecka. Inte ens ett uttalande har meddelats av vänsterliberaler i fördömandet av det avskyvärda terrordådet i Frankrike.

Situationen i Sverige beträffande islamisters inflyttande i svensk politik och deras syn på yttrandefrihet är inte bättre än i Frankrike. En rad muslimska företrädare har till och med öppet hyllad terroristen, en centerpartistisk lokalpolitiker relativiserar det bestialistiska dådet och riktar kritik mot yttrandefrihet. En SVT-journalist anser att historielärarens agerande har provocerat fram terrordådet. Denna typ av uttalanden är djupt problematiska.

Frågan om muslimska gruppers syn på yttrandefrihet genomsyrar den destruktiva utvecklingen o gynnsamma utvecklingen beträffande islams oförenlighet med västlig och sekulär ideal.

Respekten för yttrandefrihet är karaktäristiskt för ett demokratiskt samhälle. Detta betonas i våra grundlagar som varje regering – vänster eller höger – obönhörligen måste försvara.

Så sker dock inte längre eller betonas endast då det blir aktuellt med religionsfrihet för muslimer och för fascistisk politisk islam. Vänsterregeringar ger upprepade gånger efter för troende muslimer och reaktionära krafter.

Istället för att främja demokratin och sekularismen även bland de muslimska migranterna framhåller man reaktionära muslimer som en representant för invandrare.

I denna skeva förklaringsmodell känner inte de flesta invandare igen sig. Invandrare är, naturligtvis inte, en homogen grupp. Tvärtom är vänsterns tankefigur att klumpa ihop alla extremt fördomsfullt och rasistiskt.

Det gynnar dessutom gynnar det enbart de reaktionära grupperna av invandrare. Detta sker med tystnad och med olika typer av förmåner såsom statligt stöd för trossamfund. Detta har lett till ett förtryck av de som anser att sekularism och demokrati är en förutsättning för en sunt och gynnsam politisk-ekonomisk situation.

Sveriges gynnsamma migrations- och bidragsregelverk lockar migranter från Mellanöstern och islamiska länder. Detta har lett till kraftigt framväxt av islamism och därmed sammanhängande kriminalitet.

I USA utgör migrationen en framgångsfaktor och förutsättning för att bibehålla stormaktsställning. I Sverige leder migrationen till ökad kriminalitet, islamism och ogynnsam politisk-kulturellt och ekonomiskt läge. För detta bär vänsterliberaler ett tungt ansvar.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag