Demokrativärnet: Folkbildningsrådet gör sig till nyttiga idioter för islamister

Annika Braun och Louise Molander
  • Lördag 16 maj 2020 2020-05-16
E-post 2358

Folkbildningsrådet har i uppgift att fördela skattemiljarder för att stärka demokratin. I stället fortsätter man strössla skattepengar över den islamistiska och antidemokratiska organisationen Ibn Rushd. Därför kräver vi att regeringen avsätter Folkbildningsrådets ordförande, skriver Annika Braun, Louise Molander och Maj Martinsson-Wiberg från Demokrativärnet som också gjort en JO-anmälan.

I dagarna har Demokrativärnet JO-anmält det statligt finansierade Folkbildningsrådet för att bryta mot demokrativillkoren i förordningen om statsbidrag. Sedan 2008 har rådet beviljat det islamistiska studieförbundet Ibn Rushd statsbidrag, enbart de senaste fem åren 142 miljoner kronor.

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag att fördela statliga bidrag på över fyra miljarder årligen till folkhögskolor och studieförbund. Huvudsyftet är att stärka och utveckla demokratin. Vi menar att stödet till Ibn Rushd undergräver den svenska demokratin. Nedan sammanfattar vi vår JO-anmälans huvudpunkter.

1) Ibn Rushd är ett antidemokratiskt propagandaorgan som vill bygga ett muslimskt parallellsamhälle med sharialagstiftning i Sverige. Det grundades 2001 av Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS, som har starka kopplingar till Muslimska brödraskapet. Brödraskapet bildades 1928 i Egypten för att bilda en stat grundad på Koranen. 1989 bildade brödraskapet Federation of Islamic Organisations in Europé, FIOE. Ibn Rushd ingår i det nätverk som IFiS och FIOE byggt upp för att ersätta västerländsk demokrati med religiös diktatur.

2) Flera forskare har ifrågasatt Ibn Rushd demokratiska värdegrund. 2019 publicerades en rapport finansierad av Folkbildningsrådet, “När tilliten prövas”, av Erik Amnå, professor i statsvetenskap. Där fastslogs att de demokratiska villkoren endast “delvis uppfylls”, att det kan finnas ideologiska anknytningar till Muslimska brödraskapet och att kritik framförts angående könsdiskriminering, antisemitism och homofobi.

3) Folkbildningsrådet gav 2019 Ibn Rushd 220 000 kronor i extrapengar för att stärka demokratin. Dessa användes för att ta fram en ”Aktivistguide” för unga islamister med Maimouna Abdullahi, aktiv i Muslimska mänskliga rättighetskommitén, som en förebild. Med Fatima Doubakil väckte hon nyligen enskilt åtal mot politikern Ann-Sofie Hermansson för grovt förtal för att Hermansson kallat Abdullahi och Doubakil extremister. Tingsrätten friade Hermansson eftersom man ansåg att hon haft skälig grund för sina uttalanden.

4) Ibn Rushd har förklarat den våldsbejakande rättshaveristen Malcolm X som ”en av vår tids största ikoner”. Detta gjordes med hjälp av Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer, SUM. I en dom av Kammarrätten oktober 2019 förlorade SUM rätten till statsbidrag. SUM är fortfarande medlem i Ibn Rushd.

5) År 2009 fick den fundamentalistiska sajten islamguiden.se Ibn Rushds hederspris för dess “viktiga bidrag till att öka förståelsen för och kunskapen om islam och muslimer i Sverige.” På islamguiden.se kan man läsa följande Korancitat: “Om någon av era kvinnor begår en grovt oanständig handling, tillkalla då fyra bland dem av er som har bevittnat, och om de vittnar (att de har sett den), stäng då in henne i hennes hem till dess döden befriar henne eller Gud visar henne en väg.”

6) Den 28 april i år skickade Folkbildningsrådets styrelse ett brev till kommuner, regioner och myndigheter. Där menar rådet att Ibn Rushd trots sina brister fyller en viktig funktion i samhället eftersom de “når grupper som står långt från det etablerade samhället”.

Vår genomgång finns på demokrativarnet.se. Vi kräver att regeringen omedelbart avsätter Folkbildningsrådets ordförande Catharina Håkansson Boman, för grava avvikelser från folkbildningsrådets uppdrag.

Om debattörerna

Annika Braun, Demokrativärnet
Louise Molander, Demokrativärnet
Maj Martinsson-Wiberg, Demokrativärnet

Stöd Nyheter Idag

Tycker du att det behövs ett alternativ till Public Service, till de stora mediehusen?

Du kan göra skillnad.

Stöd Nyheter Idag genom att bli prenumerant för 69 kronor i månaden.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag