Den anarko-konservativa förläggaren Bo Cavefors har avlidit

Bo I. Cavefors. Bild: Carl Abrahamsson.
  • Tisdag 16 okt 2018 2018-10-16
E-post 29

DÖDSFALL Förläggaren Bo Cavefors har avlidit vid 82 års ålder. För oss som arbetar med alternativ media är Bo Cavefors en viktig föregångare, alldeles oavsett politisk inriktning. Bo Cavefors kunde nämligen själv inte artbestämmas politiskt, utan har kallats både höger- och vänsterextremist.

Cavefors gav ut allt från Baader-Meinhof-ligans texter till radikalkonservativa författare som Ernst Jünger, bland annat dennes centrala verk ”På marmorklipporna”, en konservativ kritik av nazismen i allegorisk form. ”Litterär extremist” är nog det mest rättvisa epitet man kan ta till för att beskriva Cavefors liv och gärning.  Själv kallade han sig själv för ”konservativ anarkist” – en politisk inriktning inte helt olik den på Nyheter Idag.

Cavefors inledde sin förläggarverksamhet med Bo Cavefors förlag i Lund år 1959, som han drev fram till 1982. Parallellt med den verksamheten drev han även Verlag Bo Cavefors i Zürich mellan 1974 och 1985. Bland de författare Cavefors gett ut kan även nämnas William S Burroughs, Sture Dahlström, Peter Weiss, Ezra Pound, Harry Järv och den nordkoreanske diktatorn Kim Il Sung.

Mot slutet av 70-talet fick Cavefors löfte av kulturrådet om stöd till en utgivning av August Strindbergs samlade verk. Anklagelser från konkurrerande förlag om jäv ledde till att de utlovade bidragen uteblev, och i samband med affären åtalades Cavefors även för skattefusk.

Även om Cavefors bara dömdes för en mindre felaktighet ledde den negativa publiciteten samt de ekonomiska förlusterna i och med den avbrutna Strindbergsatsningen till att Cavefors lade ned sin verksamhet på 80-talet.

1994 återkom Cavefors som förläggare med den ”anarkokonservativa” tidskriften Svarta Fanor, som kom ut i 18 volymer fram till 1997. 2003 återuppstod Svarta Fanor som mailtidskrift, och gavs ut elektroniskt i 153 nummer fram till 2005.

Det Umeåbaserade förlaget H:ström Text och Kultur gav ut material från mailtidskriften i bokform under samma titel i sex volumer mellan 2003 och 2006. Under förlagsnamnet ”Svarta Fanor” gav Cavefors även ut sina memoarer i två böcker, ”Barnsliga memoarer” och ”Valpen som ung man”.

Namnet Svarta Fanor, som Cavefors mot slutet av sin levnad så gärna använde, är hämtat från en av August Strindbergs mest kontroversiella böcker, där Strindberg gjorde satir över sin tids liberala kulturradikaler. Man kan konstatera att Cavefors ingick i en svensk tradition av outsiderskap gentemot det liberala etablissemanget, och för det utbringar vi på Nyheter Idag en gravskål i renaste absint.

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag