Det blev stressigt på jobbet – då valde tre passhandläggare att fejka bokningar

Passexpeditionen i Stockholms city. Foto: Google Maps
  • Fredag 13 okt 2017 2017-10-13
E-post 3

STOCKHOLM Tre civilanställda passhandläggare vid Kronobergs passenhet i Stockholm tyckte att stressen på jobbet blev för stor och satte då i system att boka in personer som inte existerade för att få lite mer arbetsro.

Det var i maj i år som anställda vid passexpeditionen i Stockholm city slog larm om oegentligheter. Trots ett fullbokat schema var situationen ovanligt lugn. Den första tanken var att det kanske var något fel i bokningssystemet, men en utredning visade att minst tre passhandläggare hade satt i system att göra fejkbokningar som fyllde schemat, vilket innebar att medborgare inte kunde boka dessa tider.

I sina vittnesmål erkänner de utpekade passhandläggarna vad de anklagats för, men skyller på stress och på att arbetsbördan var ohållbar. Att det skulle vara så tillbakavisas dock av Christer Birgersson, kanslichef på den berörda enheten, och en av dem som genast vidtog åtgärder när oegentligheterna avslöjades.

– Det är ett monotont arbete, men jag känner inte till att det skulle vara hög stress eller omöjliga arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Vi har god kontakt med arbetstagarorganisationerna och har inte fått några signaler på problem, säger han till Nyheter Idag.

Polisens internutredning visade att minst 2390 fejkbokningar hade gjorts under en knapp fyramånadersperiod sedan början av mars, vilket motsvarar drygt 20 om dagen, men detta är bara uppenbara fejkbokningar, där telefonnummer eller e-postadresser är uppenbart felaktiga. Fler fejkbokningar kan ha förekommit. Att missbruket upptäcktes berodde på att under vecka 23 var så många som en tredjedel av alla bokningar falska.

De tre personer som anmälts av polisens internutredare kan knytas till ungefär tusen av fejkbokningarna, genom att inloggningen i systemet kunnat spåras – men som en av de utpekade själv säger – systemet är öppet för missbruk av var och en. Sedan 2016 behöver man inte längre ange personnummer vid tidsbokning för att få pass, vilket har underlättat missbruk. Anledningen till detta är att Polisen i likhet med andra myndigheter behövt anpassa sig till personuppgiftslagen, PUL.

– Personnumret får inte vara det det borde vara. Det är PUL som styr det. Vi skulle jättegärna ha velat fortsätta så som det var tidigare, för det hade hjälpt oss jättemycket, men vi fick inte det, förklarar Christer Birgersson.

Han medger att det finns brister i tidsbokningssystemet, men att detta är något som för närvarande analyseras för att se hur man ska komma tillrätta med de problem som finns. Han berättar dock att utöver det nu skedda har de inte sett några tecken på något utbrett missbruk av systemet.

Polisens ansvarsnämnd har ännu inte fattat något beslut, men i polisens anmälan till ansvarsnämnden rekommenderas att det inte kan stanna vid varningar, och att åtminstone en av dem bör få ett kännbart löneavdrag. En av de utpekade har sedan avslöjandet valt att ta tjänstledigt, medan de andra två jobbar vidare.

Sofia Johansson vid fackförbundet ST, som organiserar statsanställda tjänstemän, skriver till Nyheter Idag att de delar bilden av att det finns problem med arbetsmiljösituationen på passexpeditionerna och att många är underbemannade. Hon påpekar också att det är meningen att passexpeditionerna ska vara självfinansierade, det vill säga att avgifterna för pass med mera ska finansiera verksamheten, men att pengar istället används till annan verksamhet.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag