”Det vet jag inte, det har jag ingen aning om”: DN-journalisten svarar om påstådd signalspaning mot UD

Foto: Nyheter Idag
  • Lördag 17 mar 2018 2018-03-17
E-post 694

STOCKHOLM DN-journalisterna Mattias Carlsson och Josefin sköld vilseleder läsarna i en artikel om påstådd signalspaning mot Utrikesdepartementet. När Nyheter Idag konfronterar Carlsson med att han vilseleder läsarna blir han upprörd i telefonen och insinuerar att Zackrisson hackat Oksanens mejl.

+PLUS  Lyssna på samtalet med DN-journalisten Mattias Carlsson om ”signalspaningen” mot UD

Under fredagen publicerar Dagens Nyheter en artikel där det påstås att Utrikesdepartementet kan vara utsatt för signalspaning av främmande makt. Det börjar med att UD mejlar ledarskribenten Patrik Oksanen på Hela Hälsingland den 5 februari. Oksanen svarar samma dag och sedan dröjer det till den 13 februari förrän UD svarar i korrespondensen.

Den 14 februari begärs mejlen ut av Pelle Zackrisson, redaktionschef på Nyheter Idag. Enligt DN har mejlkorrespondensen begärts ut ”dagen efter att den skett” och syftar då på den sista händelsen i mejlkorrespondensen. DN utelämnar helt att mejlväxlingen pågått i över en vecka.

Påståendet om att Nyheter Idag begär ut det ”dagen efter” blir central i DN-artikeln som listar tre hypoteser på hur Zackrisson kan fått vetskap om mejlens existens.

”Det finns tre teorier om hur det kan ha gått till, varav två – slumpen och en läcka på UD – avfärdas. Den tredje teorin bedöms vara mest trolig: att mejltrafiken mellan Oksanen och UD avlyssnats och att Nyheter Idag på något sätt, oklart hur, fått tips om att begära ut mejlen som allmän handling”, skriver DN i brödtexten.

Men det finns en fjärde förklaring som DN inte redovisar. Pelle Zackrisson arbetade på Hela Hälsingland, alltså exakt samma redaktion som Patrik Oksanen, fram till den nionde februari. Zackrisson och Oksanen var kollegor på samma redaktion när mejlkorrespondensen med UD inleds.

Nyheter Idag har talat med DN-journalisten Mattias Carlsson.

Varför nämner ni inte att Zackrisson var kollega med Oksanen den femte februari när UD skickar första mejlet?

– Ehh ja, inte vet jag. Tycker du att vi borde det?

– Menar du att du har fått det från någon på Mittmedia eller? fortsätter Carlsson.

I DN-artikeln nämns i en mening att Zackrisson slutat på Hela Hälsingland, men att Zackrisson skulle kunna nå information den vägen om UD-kontakten omnämns inte. Carlsson säger sig inte förstå varför frågan är relevant. Han frågar även Nyheter Idag om vi insinuerar att Zackrisson haft tillgång till Oksanens mejl.

Om man jobbar på en redaktion, tror du man är helt frånkopplad vad som sker på en redaktion?

– Ledarredaktionen är normalt sett inte ihopkopplad med nyhetsredaktionen.

Kan man utesluta att Oksanen kanske har frågat någon om inspelningsutrustning, eller funderar på att ha med sig fotograf eller något annat som det snackas om, och att Zackrisson bara hört något?

– Det kan man helt och hållet utesluta, säger Carlsson bestämt i telefonen.

Men man kan inte utesluta att det pågått signalspaning mot UD och att det den vägen Zackrisson måste ha hört något? Tycker du det är mer troligt?

– Det handlar inte om vad som är troligt, det handlar om vad vi vet.

Du vet att främmande makt signalspanat på UD?

– Nej, det vet jag inte. Det har jag ingen aning om. Det jag säger är att vi kan utesluta att Oksanen snackat runt om det på jobbet.

Hur kan du utesluta det?

– Ja, det vet jag bara. Du får läsa det i tidningen framöver så får du se.

Sedan börjar istället Carlsson ställa frågor till Nyheter Idag över telefonen.

– Påstår du att Zackrisson på något sätt skulle snappat upp det, har han ägnat sig åt dataintrång? Hur skulle han fått reda på det här?

Folk kommunicerar ju med varandra på en redaktion?

– Nej, det gör man inte, säger Carlsson bestämt och höjer sedan rösten något.

– Det är bättre ni säger som det är då att han gjort dataintrång och kommit åt det här mejlet. Det är lika bra han erkänner då med en gång.

Har du något belägg för att det skulle ha hänt?

– Nej, men eftersom du säger, om det är det du insinuerar att han skulle ha känt till det från tiden på Nyheter Idag [Carlsson syftar på Hela Hälsingland, red anm]. Enda sättet han skulle gjort det är ifall han ägnat sig åt dataintrång.

Ni listar ju själva, spekulativt, tre olika modeller om vad som kan ha hänt? Men ni utelämnar ju helt att han kan ha hört det från sitt jobb. Varför utelämnar ni den möjligheten?

– Därför att vi har fakta som gör, så att säga, gällande att den varianten är huvud taget inte möjligt.

Och den faktan kan du inte redovisa?

– Inte för dig, absolut inte.

Pelle Zackrisson är mycket tydlig med att han på eget initiativ begärt ut mejlen från UD. Han vidhåller även att han inte fått något tips om UD-mejlen.

+PLUS Lyssna på samtalet med DN-journalisten Mattias Carlsson om ”signalspaningen” mot UD

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag