Dick Harrison 2014: ”Ju fler invandrare, desto starkare stat”

Foto: Historiker (CC BY-SA 3.0)
  • Torsdag 24 okt 2019 2019-10-24
E-post 1765

SVERIGE I en artikel från 31 december 2014 argumenterade historieprofessorn Dick Harrison för att invandringen är och har varit en vinst för Sverige. ”Ju fler invandrare, desto starkare stat”, konstaterade han.

I artikeln tog Dick Harrison exempel från historien där Sverige haft en för den tiden betydande invandring, som när tyskar kom till Sverige omkring år 1300. Det handlade om arbetskraftsinvandrare som hade ”know-how” och hjälpte till att modernisera det ”efterblivna” Sverige.

Inflödet av tyskar på medeltiden är bara ett av många exempel som visar att invandringen har gynnat Sverige, menade Harrison.

”Kort sagt, Sverige har tjänat på immigrationen. Invandringen har gett landet en demografisk, kulturell och ekonomisk nettovinst som svårligen kan överskattas. Inte vid ett enda tillfälle har immigrationen varit till långsiktig skada”, skrev professorn.

Även de senaste årtiondenas flyktinginvandring tyckte Harrison har varit till gagn för Sverige, inte minst ur kulinarisk synpunkt.

”Den som pekar på att flyktinginvandringen under det senaste halvseklet endast har resulterat i ekonomiska problem bortser från de kulturpersoner med flyktingbakgrund som i dag berikar landet med sin verksamhet, de nya maträtter som vi på kort tid har lärt oss älska och den kreativa korsbefruktning med kulturer från hela jorden som vi just nu är mitt uppe i.”

Kritiserade SD

Och Sverige är inte unikt, påpekade Harrison.

”Samma logik – att invandring stärker landet politiskt, ekonomiskt och kulturellt – kan sägas om alla fredstida invandringar genom tiderna, oavsett om det har rört sig om flyktingvågor eller arbetskraftsimmigration. Ju fler invandrare, desto starkare stat.”

Professorn passade också på att ge en känga till Sverigedemokraterna, och frågade sig varför partiet envisas med att framhålla det negativa med invandringen.

”Jag kan tänka mig tre svar: (1) Usla historiekunskaper. (2) En rasistisk vilja att ’bevara Sverige svenskt’. (3) En dumhet som grundar sig i kortsiktighet, i en tendens att inte tänka längre än näsan räcker och därför stirra sig blind på de kostnader som en human flyktingpolitik uppgår till i nuläget.”

Framtida historiker må göra en annan bedömning av invandringens effekter än Dick Harrison. De kan då bland annat hänvisa till nationalekonomen Joakim Ruists forskning, som visar att flyktinginvandringen har utgjort en nettokostnad för de offentliga finanserna.

Enligt Ruist kostar en genomsnittlig flykting 74 000 kronor per år under hela sin livstid.

Stöd Nyheter Idag

Tycker du att det behövs ett alternativ till public service och de stora mediehusen?

Du kan göra skillnad.

Stöd Nyheter Idag genom att bli prenumerant för 69 kronor i månaden och då får du också allt PLUS-material.

Bli PLUS-medlem

Är du intresserad av ett större stöd eller skulle vilja annonsera, mejla Pelle Zackrisson

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag