Diskrimineringsombudsmannen utlyser minnesdag för svensk slavhandel

Bild över arabiskt slaveri.
  • Torsdag 9 okt 2014 2014-10-09
E-post

STOCKHOLM I dag är det 167 år sedan som Sverige offentligt tog avstånd från den transatlantiska slavhandeln låter Diskrimineringsombudsmannen (DO) meddela på sin hemsida.  Samtidigt visar forskning att endast 0,2 promille av alla slavtransporter utfördes med svenskt mandat.

Under senare år har debatt blossat upp om Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln som pågick mellan 1600-1850-talet. Föreningen Afrosvenskarnas Riksförbund har krävt att man från grundskolenivå och framåt utbildar svenska barn i den roll Sverige spelade under slavhandeln. Diskrimineringsombudsmannen menar att synen på människor med afrikanskt ursprung präglas än idag av det slaveri som Sverige var en del i. På sin hemsida förklarar de närmare.

– Det finns en röd tråd mellan Sveriges historia som en nation som medverkade i förslavandet av människor från Afrika och formerna för rasism och etnisk diskriminering i dagens samhälle. Föreställningarna som låg till grund och som möjliggjorde slavhandeln då präglar sättet att tänka om människors olikheter och värde i dagens samhälle. Ibland sker detta medvetet men oftast omedvetet, står att läsa på DOs hemsida.

DO menar också att diskriminering mot svarta afrikaner i Sverige är lika omfattande idag som den var på 1980-talet. De hänvisar bland annat till en extern rapport (Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskarnas situation i dagens Sverige”, 2014) författad av Tobias Hübinette m fl som är en forskare på Mångkulturellt Centrum. En annan författare till rapporten är Victoria Kawesa som var en toppkandidat för Feministiskt Initiativ i riksdagsvalet 2014.

Endast 0,2 promille av slavhandeln hade svensk inblandning

Enligt det amerikanska universitet Emory University var Sverige inblandad i högst 10 slavresor, av totalt 34 491, en kvot om 0,2 promille. Sveriges andel var så liten att den inte ens redovisades separat i forskningsrapportens egna sammanställningar. Nu vill politiker uppmärksamma frågan, där enskilda företrädare för Miljöpartiet och Socialdemokraterna har motionerat i riksdagen för att inrätta en officiell minnesdag för den transatlantiska slavhandeln.

Som jämförelse har den arabiska slavhandeln omsatt uppemot 18 miljoner människor under de senaste tusen åren att jämföra med den transatlantiska som omsatte 12 miljoner.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag